Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Odpady

Bioodpad BRO

BRO (biologicky rozložiteľný odpad) BIOODPAD
Patrí sem:
Zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, škrupiny z vajec a orechov, pokosená tráva, kávová usadeniny, studený popol z dreva, lístie, piliny, burina, seno, drevná štiepka, rolky z toaletného papiera, použité papierové vreckovky.

#

BRKO - Kuchynský odpad

Od 1.7.2021 v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vzniká mestám a obciam povinnosť separovať kuchynský odpad (hnedá nádoba označená BRKO-kuchynský odpad).

#

Cintorín a dom smútku

TRIEDENIE ODPADU NA CINTORÍNE
Všetky zberné nádoby pri dome smútku a pri cintoríne sú označené:

#

Drevo

DREVO – zberá sa v deň zberu papiera, od dverí k dverám – spred Vašej brány Drevo a nábytok (rozobraný na menšie časti).
V deň zberu papier, elektro, nábytok, železo, kovy – vyložte uvedenú komoditu pred bránu do 7:00 hod.

#

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady vo výške 0,045 EUR / kg.

#

Elektroodpad

ELEKTROODPAD – zberá sa v deň zberu papiera, od dverí k dverám – spred Vašej brány zariadenie na tepelnú úpravu, obrazovky, monitory, svetelné zdroje, veľké zariadenia domácich spotrebičov, malé zariadenia domácich spotrebičov, malé IT a telekomunikačné zariadenia
V deň zberu papier, elektro, nábytok, železo, kovy – vyložte uvedenú komoditu pred bránu do 7:00 hod.

#

Komunálny odpad

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,

#

Nebezpečný odpad

rozpúšťadlá, kyseliny, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; oleje a tuky, farby, lepidlá, znečistené sklo a iné - rovnako aj nádoby z nich.

#

Objemný odpad

Je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej zbernej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemový odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.

#

Papier

Patrí sem:
Časopisy, noviny, letáky, zošity, krabice, papierové obaly, všetko z lepenky, papier s kancelárskymi spinkami, bublinkové obálky, bez plastového vnútra, rolky z toaletného papiera a kartónové obaly od vajec.

#

Plasty, tetrapaky, kovy

Patrí sem:
Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše (aby sa neprevážal vzduch), obaly z kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky z potravín, obaly CD, tégliky z jogurtov, obalový polystyrén. Zošliapnuté plechovky, konzervy, hliníkové obaly, zátky, kľúče, alobal, ostatné kovové predmety z domácnosti.

#

Pneumatiky

Zberný dvor pneumatiky nezbiera, prosím obráťte sa na servis: Nový zákon o odpadoch upravuje povinnosti výrobcov, distribútorov a konečných používateľov pneumatík. Sprísňujú sa povinnosti distribútorov, ktorí sú povinní zabezpečiť bezplatný spätný odber odpadových pneumatík a konečný používateľ pneumatík ich môže odovzdať len distribútorovi pneumatík.

Použité tonery

POUŽITÉ TONERY – zbierame prostredníctvom zberných boxov v zbernom dvore.
Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
Tonery môže odovzdať každý občan našej obce, vrátane podnikateľov a firiem.

#

Rastlinný olej

Zbierame do PET fliaš a odovzdávame v zbernom dvore: použitý rastlinný olej z domácností slnečnicový, repkový, ľanový a pod. Scedený olej od vysmážania na panvici, či vo fritéze, alebo aj nálev potravín (sušené paradajky, ryby, syry). Použité živočíšne tuky sa neodovzdávajú, nie sú vhodné na ďalšie spracovanie, pretože pri chladnutí tuhnú.

#

Sklo

Patrí sem:
Fľaše z nápojov, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše a poháre zo zaváranín, rozbité sklenené poháre.

#

Textil, šatstvo, obuv

Patrí sem:
Použitý a nepotrebný textil, oblečenie, obuv, prikrývky, plyšové hračky, posteľné prádlo, záclony, bytový textil, uteráky.

#