Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Odpady

Bioodpad BRO

BRO (biologicky rozložiteľný odpad) BIOODPAD
Patrí sem:
Zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, škrupiny z vajec a orechov, pokosená tráva, kávová usadeniny, studený popol z dreva, lístie, piliny, burina, seno, drevná štiepka, rolky z toaletného papiera, použité papierové vreckovky.

Bioodpad BRO

BRKO - Kuchynský odpad

Od 1.7.2021 v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vzniká mestám a obciam povinnosť separovať kuchynský odpad (hnedá nádoba označená BRKO-kuchynský odpad).

BRKO - Kuchynský odpad

Cintorín a dom smútku

TRIEDENIE ODPADU NA CINTORÍNE
Všetky zberné nádoby pri dome smútku a pri cintoríne sú označené:

Cintorín a dom smútku

Drevo

DREVO – zberá sa v deň zberu papiera, od dverí k dverám – spred Vašej brány Drevo a nábytok (rozobraný na menšie časti).
V deň zberu papier, elektro, nábytok, železo, kovy – vyložte uvedenú komoditu pred bránu do 7:00 hod.

Drevo

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady vo výške 0,045 EUR / kg.

Drobný stavebný odpad

Elektroodpad

ELEKTROODPAD – zberá sa v deň zberu papiera, od dverí k dverám – spred Vašej brány zariadenie na tepelnú úpravu, obrazovky, monitory, svetelné zdroje, veľké zariadenia domácich spotrebičov, malé zariadenia domácich spotrebičov, malé IT a telekomunikačné zariadenia
V deň zberu papier, elektro, nábytok, železo, kovy – vyložte uvedenú komoditu pred bránu do 7:00 hod.

Elektroodpad

Komunálny odpad

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ,

Komunálny odpad

Nebezpečný odpad

rozpúšťadlá, kyseliny, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; oleje a tuky, farby, lepidlá, znečistené sklo a iné - rovnako aj nádoby z nich.

Nebezpečný odpad

Objemný odpad

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby alebo jeho hmotnosť presahuje nosnosť štandardnej zbernej nádoby v rámci pravidelného zberu. Patrí sem najmä: drevený a plastový nábytok, skrine, postele, dvere, okenné rámy, koberce, matrace a podobne.

Objemný odpad

Papier

Patrí sem:
Časopisy, noviny, letáky, zošity, krabice, papierové obaly, všetko z lepenky, papier s kancelárskymi spinkami, bublinkové obálky, bez plastového vnútra, rolky z toaletného papiera a kartónové obaly od vajec.

Papier

Plasty, tetrapaky, kovy

Patrí sem:
Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše (aby sa neprevážal vzduch), obaly z kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky z potravín, obaly CD, tégliky z jogurtov, obalový polystyrén. Zošliapnuté plechovky, konzervy, hliníkové obaly, zátky, kľúče, alobal, ostatné kovové predmety z domácnosti.

Plasty, tetrapaky, kovy

Pneumatiky

Zberný dvor pneumatiky nezbiera, prosím obráťte sa na servis: Nový zákon o odpadoch upravuje povinnosti výrobcov, distribútorov a konečných používateľov pneumatík. Sprísňujú sa povinnosti distribútorov, ktorí sú povinní zabezpečiť bezplatný spätný odber odpadových pneumatík a konečný používateľ pneumatík ich môže odovzdať len distribútorovi pneumatík.

Použité tonery

POUŽITÉ TONERY – zbierame prostredníctvom zberných boxov v zbernom dvore.
Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.
Tonery môže odovzdať každý občan našej obce, vrátane podnikateľov a firiem.

Použité tonery

Rastlinný olej

Zbierame do PET fliaš a odovzdávame v zbernom dvore: použitý rastlinný olej z domácností slnečnicový, repkový, ľanový a pod. Scedený olej od vysmážania na panvici, či vo fritéze, alebo aj nálev potravín (sušené paradajky, ryby, syry). Použité živočíšne tuky sa neodovzdávajú, nie sú vhodné na ďalšie spracovanie, pretože pri chladnutí tuhnú.

Rastlinný olej

Sklo

Patrí sem:
Fľaše z nápojov, tabuľové sklo z okien a dverí, fľaše a poháre zo zaváranín, rozbité sklenené poháre.

Sklo

Textil, šatstvo, obuv

Patrí sem:
Použitý a nepotrebný textil, oblečenie, obuv, prikrývky, plyšové hračky, posteľné prádlo, záclony, bytový textil, uteráky.

Textil, šatstvo, obuv