Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Seniori, sme tu pre Vás! - povedzme STOP podvodníkom
  Priložené súbory:


 •   Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy
  Priložené súbory:


 •   Informácia Krízového štábu obce Hontianske Nemce

  Vážení spoluobčania, 
  Krízový štáb obce H. Nemce  na svojom zasadnutí prehodnotil plnenie všetkých nariadení prijatých od úradu verejného zdravotníctva, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. V našej obci treba dôslednejšie dodržiavať nariadenie obmedzenia sociálnych kontaktov medzi ľuďmi a to hlavne detí na športových a detských ihriskách, ktoré sa stretávajú vo veľkom počte, aby sa nezdružovali, nosili ochranné rúška, dodržiavali odstup od seba.
  Obecný úrad oznamuje pre svojich občanov zmenu stránkových dní a hodín od 1.4.2020 až do odvolania nasledovne.
  Stránkové dni pre občanov : pondelok a streda
  Stránkové  hodiny pre občanov :  od 8.30 hod. do 11.30 hod. v pondelok 
                                                              od 8.30 do 15.00 hod. v stredu 
  Žiadame občanov, aby väčšinu svojich  platieb uskutočňovali  elektronicky •   Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 •   Opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

 •   !!! Dôležité kontakty !!!

  Opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu Obec Hontianske Nemce oznamuje všetkým občanom, že od dnes bude Obecný úrad zatvorený do odvolania. Pracovníci budú pracovať v núdzovom režime.

  V nevyhnutných prípadoch volať na

   tel. č. 0911 941 149 – starosta

  0911 946 649 – matrika, overovanie – súrne prípady

   0911 942 149 – nahlasovanie vývozu tekutého odpadu

   0904 608 166 – sociálna pracovníčka

  Rušia sa všetky akcie organizované obcou. Je zákaz vstupov do KS, klubu dôchodcov, zákaz združovať sa na športoviskách a detských ihriskách. Obec Hontianske Nemce žiada všetkých občanov, aby dodržiavali všetky preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke: http://www.uvzsr.sk/

  V prípade, že sa nachádzate v domácej karanténe a nemá Vám kto doniesť nákup alebo lieky, kontaktujte Obecný úrad v Hont. Nemciach, a to telefonicky na 0904 608 166 alebo e-mailom na obec@hontianskenemce.sk a pracovníci OcÚ sa o to postarajú. •   Upozornenie - Jurajský jarmok

  Obec Hontianske Nemce oznamuje, že Jurajský jarmok, ktorý sa mal konať 25.apríla 2020 sa z dôvodu koronavírusu  ruší.

 •   Zápis do Materskej školy Hontianske Nemce - ZRUŠENÝ

  Oznamujeme, že zápis do Materskej školy Hontianske Nemce je zrušený. Náhradný termín včas oznámime.

 •   ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR - Verejná vyhláška

 •   Oznamy obecného úradu
  Priložené súbory:


 •   !!! Dôležité kontakty pri príznakoch koronavírusu !!!

  MUDr. Alena Ondrášiková - praktický lekár      045 / 559 12 55

   

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici   0918 659 580

   

  email:  novykoronavirus@uvzsr.sk
 •   Upozornenie - Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene

  OKRESNÉ RIADITEĽSTVO

  HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU VO ZVOLENE

  Lieskovská cesta 500/38, 960 01 Zvolen

                                                                                                           Zvolen 02.03.2020    


   Vážená verejnosť 

                                                                                                                     

  S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

          Pri potulkách lesom a okolitou prírodou, ale aj pri bežnej turistike môžeme v týchto mesiacoch v prírode zistiť priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Jarné mesiace sú obdobím, keď sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia, ihličia a konárov predstavujú v tomto smere veľké nebezpečenstvo. Ohrozenie v tomto období rozširujú aj klimatické faktory ako sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej hmoty, ale aj samotné aktivity človeka, ku ktorým patrí bežná turistika a najmä fajčenie.

          Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy a nepotrebného odpadu zo záhrad, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov. 

  V roku 2019 vzniklo v dôsledku vypaľovania trávnatých porastov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina 46 požiarov s celkovou škodou 975 €. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu osôb. 

          Vypaľovanie trávy vplýva či už priamo alebo nepriamo aj na všetky druhy živočíchov, ktoré žijú v týchto lokalitách. Oheň a vysoká teplota zničia všetky vývinové štádiá hmyzu, či už sa jedná o vajíčka prezimujúce na rastlinstve, húsenice ukryté v suchej vlaňajšej vegetácií alebo kukly uložené v zámotkoch na povrchu pôdy. Nepriaznivý vplyv postihuje aj obojživelníky a plazy. Hynú mláďatá, dospelí jedinci, ale aj znášky vajíčok, ktoré sa vyvíjajú práve v kôpkach suchej trávy, chrastí, prípadne pod kameňmi. Ušetrené pred vypaľovaním trávy nie je ani vtáctvo. 

            Mýtus o tom, že vypaľovanie trávy má priaznivý vplyv na pôdu tiež nie je pravdivý. Pri vypaľovaní ako prvá zhorí organická humusová frakcia, čím sa pôda ochudobní o značné množstvo minerálnych látok. Zvyšuje sa tak erózna ohrozenosť, umožní sa tak vyšší výpar a presychanie pôdy. Po vypálení pozemku sa stáva pôda tiež podstatne citlivejšou na mechanické poškodenie v dôsledku pohybu, napr. dobytka alebo mechanizmov po jej povrchu.

              A čo hovorí o vypaľovaní zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi? Ten hovorí jednoznačne. V §14 odseku 2 písmene b) zakazuje tento zákon fyzickej osobe vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331,-€. Ešte prísnejší postih je pre právnické alebo podnikajúce osoby, ktorým Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložiť pokutu až do výšky 16.596,-€. V roku 2019 bolo okresným riaditeľstvom fyzickým osobám za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov uložených 10 pokút v blokovom konaní v celkovej výške 220 €. Príslušníci okresného riaditeľstva budú tak ako aj po minulé roky vykonávať hliadkovú činnosť. Takže skôr ako škrtneme zápalkou pred vypaľovaním trávy zvážme, či to stojí za to. 

              Nezabúdajte venovať pozornosť aj pobytu detí v prírode, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta i zápalka sú častou príčinou požiarov trávnatých a lesných porastov.    

              Upozorňujeme turistov, že oheň možno klásť v lese len na určených vyznačených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu pri odchode.              Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.

              Na záver nám dovoľte zaželať Vám v mene Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.             Okresné riaditeľstvo

               Hasičského a záchranného zboru 

          vo Zvolene
 •   Výsledky volieb v Hontianskych Nemciach

 •   Ako sa chrániť pred koronavírusom

  Ako sa chrániť pred koronavírusom

  Častejšie si umývajte ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate, vreckovkou či rukávom alebo ohnutým lakťom. Nepoužívajte dlane rúk. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. V prípade otázok kontaktujte odborníkov cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk alebo na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580. •   Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za kalendárny rok 2019

 •   Informácia o projekte - vybudovanie nového zberného dvora a jeho vybavenie nutnou technikou
  Priložené súbory:


 •   Plánované zasadnutie OZ dňa 11.2.2020 - sa ruší, pozvánku považujte za bezpredmetnú

 •   Dôležitá správa

  Po nedeľňajšom zasadnutí Regionálneho združenia miest a obcí okresov Zvolen, Detva a Krupina, regionálne združenie prijalo uznesenie, že objedná od SAD Zvolen zabezpečenie pravidelnej prímestskej dopravy v okresoch Zvolen, Detva a Krupina podľa platných cestovných poriadkov v plnom rozsahu od 27.1.2020. SAD Zvolen požiadavku v plnom rozsahu akceptoval.

 •   Štúdia okolia zdravotného strediska •   E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Hontianske Nemce spravodajstvo