Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Hlavný kontrolór

JUDr. Keller Marek

hlavný kontrolór obce


e-mail: kontrolor@hontianskenemce.sk

 

  • hlavný kontrolór obce Hontianske Nemce (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce
  • hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
  • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

  • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou
  • Kontrola právnických osôb založených obcou Hontianske Nemce, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a právnických osôb, v ktorých je obec spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva
  • Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce
  • Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou
  • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami
  • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Správy o kontrolnej činnosti

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE HONTIANSKE NEMCE KONTROLA STAVU A VÝVOJU DLHU

Správa o stave a vývoju dlhu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,31 kB
Vložené: 9. 7. 2024

SPRÁVA Z KONTROLY PREVODOV NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

SPRÁVA Z KONTROLY PREVODOV NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU PODĽA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,16 kB
Vložené: 12. 3. 2024

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce

2_Ročná správa o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,41 kB
Vložené: 12. 3. 2024

Správa z vykonanej kontroly povinného zverejňovania zmlúv za rok 2022

kontrola_ Zverejňovanie zmlúv.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,21 kB
Vložené: 8. 6. 2023

Návrh správy Hospodárenie ZŠ s MŠ Hontianske Nemce za rok 2021

Kontrola hospodárenia_ZŠsMŠ2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,9 kB
Vložené: 8. 1. 2023

Správa z kontroly došlých faktúr za vybraný mesiac v 1. polroku 2022

kontrola došlých faktúr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,48 kB
Vložené: 8. 1. 2023

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

1422.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,66 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hontianske Nemce na obdobie II. polroku 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 77,7 kB
Vložené: 9. 7. 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce H.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,67 kB
Vložené: 30. 11. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce na II. polrok 2023

plan kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,62 kB
Vložené: 13. 6. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

návrh plan kontroly 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,18 kB
Vložené: 13. 1. 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022

2090.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,25 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021

1875.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,14 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021

1660.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,79 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020

1521.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,49 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020

1387.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,63 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Stanovisko

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020

1782.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,85 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce za rok 2021

2089.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,11 kB
Vložené: 1. 1. 2021

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 - 2021

992.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Vložené: 1. 1. 2019
Zobrazené 1-20 z 50

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MUNIPOLIS - Mobilný rozhlas

munipolis

Sociálne siete

facebook

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.