Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Odpadové hospodárstvo

Separovanie

Vďaka separovanému zberu, zavedenému v našej obci sme na lepšej ceste. Šetríme primárne suroviny a prírodné zdroje, šetríme energiu. Produkciou menšieho množstva odpadov, znižujeme záťaž na životné prostredie a znižujeme vynaložené náklady na likvidáciu odpadov a zároveň zvyšovanie environmentálne povedomie obyvateľstva.

 

ČO MOŽE UROBIŤ OBČAN ?

Začnite doma, v práci a škole triediť odpady a odovzdajte ich na recykláciu. Veďme naše deti a mládež k tomu, že použitá plechovka, fľaša a obaly od dobrôt nepatria na tribúnu, na zem, chodník či mimo košov po našej obci. Máme dosť stojísk, kde je možné odhodiť odpad (plechovka do plastu, sklo do skla a pod.). Snažte sa svojím osobným príkladom ovplyvňovať situáciu v oblasti životného prostredia v rodine, v práci, škole a v obci. Nevytvárajte v prírode čierne skládky a zároveň upozorňujte na vytváranie týchto skládok. Buďme zodpovední za svoje okolie, prostredie, nebojme sa zdvihnúť odpadky a dať ich na to správne miesto, tým sme príkladom pre iných, nezodpovedných.

Vytvorte si vo svojej záhrade kompostovisko a tak znížite náklady na vývoz odpadu.

Nehádžte do zberných nádob na komunálny odpad iné komodity – plasty, papier, kov, sklo, biologický odpad, nebezpečný odpad.

Nikdy nespaľujte odpady v domácnosti! Vystavujete sa pôsobeniu škodlivých chemických látok.

Chráňte osobným príkladom majetok obce a zapájajte sa zodpovedne k separovaniu.

 

Každý z nás môže pomôcť!

Osvojme si všeobecne známe pravidlá:
Minimalizujme vznik a škodlivosť odpadu.
Opätovne používajme veci použiteľné.
Separujeme odpad pre recykláciu a kompostovanie.

 

NEZABÚDAJME: ZEM NIE JE NA JEDNO POUŽITIE !

zem