Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady vo výške 0,045 EUR / kg.

Patrí sem najmä: dlažba, obklady, omietka, okná /bez skla/, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne. - drobný stavebný odpad nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zvyšky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a podobne,

 


- jednotlivé kusy drobného stavebného odpadu nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg a najväčší rozmer zŕn tvoriacich stavebnú sutinu nesmie presahovať 30 cm, - betónová sutina nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov,
- v prípade, že drobný stavebný odpad obsahuje stavebné drevo, je nevyhnutné ho oddeliť,
- pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím,
- ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o drobný stavebný odpad ale o stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť na zbernom dvore,
- drobný stavebný odpad je v zbernom dvore umiestňovaný do otvoreného veľkoobjemového kontajnera.

Dátum vloženia: 11. 7. 2022 13:38
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2022 13:38
Autor: admin prevod