Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Pneumatiky

Zberný dvor pneumatiky nezbiera, prosím obráťte sa na servis: Nový zákon o odpadoch upravuje povinnosti výrobcov, distribútorov a konečných používateľov pneumatík. Sprísňujú sa povinnosti distribútorov, ktorí sú povinní zabezpečiť bezplatný spätný odber odpadových pneumatík a konečný používateľ pneumatík ich môže odovzdať len distribútorovi pneumatík.

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku (t. j. elektrozariadení, batérií a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík, neobalového výrobku) vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu.

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pneumatík sa vzťahuje na pneumatiky, ktoré boli na trh SR uvedené samostatne alebo na kolesách motorových a nemotorových vozidiel, ako aj na použité pneumatiky, ktoré boli uvedené na trh SR ich cezhraničnou prepravou z iného členského štátu do SR alebo dovozom s cieľom protektorovať ich a nakladať s nimi.

 

Nenoste ich do lesa, dohodnite sa so servisom aj o tých čo nájdete v lese, či pri ceste, očistené, odovzdajte na správne miesto. Taktiež je potrebné zdôrazniť, že odpadové pneumatiky sa nepovažujú za komunálny odpad, a to ani v prípade, že pochádzajú od občana, čo vyplýva z výnimky uvedenej v § 16 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch, podľa ktorej odpadové pneumatiky rovnako ako staré vozidlá sa nezaraďujú medzi komunálny odpad.

Dátum vloženia: 11. 7. 2022 13:50
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2022 13:50
Autor: admin prevod