Obecný úrad
Hontianske Nemce 500
962 65 Hontianske Nemce

Podateľňa a sekretariát:
045 / 55 91 609,
0911 946 649,

Podnikateľská činnosť 
0911 942 149,
045/55 91 280, 

Matričný úrad
045/55 91 610

E-mailové kontakty:
obec@hontianskenemce.sk
dane@hontianskenemce.sk
uctovnictvo@hontianskenemce.sk
kontrolor@hontianskenemce.sk
matrika@hontianskenemce.sk


Fotografie k článku: