Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Krupina
Priložené dokumenty (1):