OBEC  HONTIANSKE   NEMCE

 

 

 

Zámer

 

 

Obec Hontianske Nemce zverejňuje  zámer o prenájom nebytových priestorov

 

 

v časti budovy Kultúrneho strediska (bývalá predajňa potravín) s. č. 500, LV 672, parc. č. 755/29, k.ú. Hontianske Nemce o výmere 79,10 m2.


Cena prenájmu nebytových priestorov 8,30 €/1 m2. 


 

 

Zverejnené: 21.08.2019

Zvesené:   

 

 

 

                                                                                                        PaedDr. Jozef Nemec

                                                                                                               starosta obce  


Priložené dokumenty (1):