Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 - 2030"
Priložené dokumenty (1):