Správa z kontroly spôsobu a použitia finančných prostriedkov pri nákupoch materiálov, vykonávaní prác vo vlastnej réžii obce porovnaním so skutočnou spotrebou a oprávnenou potrebou.

Priložené dokumenty (1):