Oznámenie o podkladoch rozhodnutia o umiestnení stavby "Líniová telekomunikačná stavba - INS_FTTH_KA_KRUP_Hontianske Nemce"
Priložené dokumenty (1):