Zberný dvor

Hontianske Nemce 293

962 65 Hontianske Nemce

 v čase od 1.4.2022 - 31.10.2022 bude otvorený v stredu do 18:00 hod.

DEŇ

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok

8:00 – 15:00

Utorok

8:00 – 15:00

Streda

8:00 – 15:00

Štvrtok

8:00 – 15:00

Piatok

8:00 – 15:00

Sobota

13:00 – 15:00

Nedeľa

Zatvorené

Umiestnenie zberného dvora v Hontianske Nemce:


Tel.: 0911 943 349

Tel.: 0903 753 839

 

Z dôvodu zamedzenia ďalšieho šírenia koronavírusu COVID - 19 a v zmysle opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR 

upozorňujeme občanov :

 Sprísnené pravidlá vstupu do zberného dvoru

počas pandémie koronavírus


Vstup občanov na Zberný je možný len s nasadeným ochranným rúškom a rukavicami.

Do priestoru Zberného dvora môže vstupovať max 1 vozidlo s max. počtom osôb 2 (vodič  a spolujazdec),

Pri vstupe na Zberný dvor platia všetky opatrenia vydané hlavným hygienikom Slovenskej republiky slúžiacich na ochranu zdravia, ktoré boli prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19,

Za účelom identifikácie občana podľa preukazu totožnosti nesmie dôjsť k fyzickému kontaktu medzi občanom a obsluhou Zberného dvora. Občan predloží doklad obsluhe Zberného dvora k nahliadnutiu tak, aby bolo možné zaznamenať požadované údaje.

Občan z auta nevystupuje, len priloží doklad zvnútra na zavreté okno auta  a potom pokračuje podľa usmernenia obsluhy ku kontajnerom na zbernom dvore, kde svojpomocne vyloží odpad. Občan je povinný obmedziť dobu strávenú v Zbernom dvore len na čas nevyhnutný na odovzdanie dovezeného odpadu a na zaznamenanie požadovaných údajov.

 

V prípade nedodržiavania stanovených pokynov, je obsluha Zberného dvora oprávnená požiadať občanov, aby opustili Zberný dvor, príp. privolať políciu.

 Priložené dokumenty (1):