TRIEDENIE ODPADU NA CINTORÍNE


Všetky zberné nádoby pri dome smútku a pri cintoríne sú označené:

PAPIER

PLAST (napr. obaly zo sviečok, vázy...) a KOV (napr. kovové vrchnáčiky zo sviečok, poškodené kovové stojany...)

UMELÉ KVETY a VENCE; biologický odpad ako živé kvety treba očistiť od črepníkov a nádob, v ktorých sú umiestnené a separovať do príslušnej zbernej nádoby (stojisko nad cintorínom)

 

Ďakujeme, že udržiavate poriadok v okolí pietneho miesta našej obce.