Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Hlavný kontrolór

PhDr. Monika Kocková

hlavný kontrolór obce

tel.: 045 5591 280
e-mail: kontrolor@hontianskenemce.sk

 

  • hlavný kontrolór obce Hontianske Nemce (ďalej len hlavný kontrolór) vykonáva svoju činnosť v rámci pôsobnosti orgánov obce
  • hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 ods. (1) a § 18a zákona. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je šesť rokov
  • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnických osôb založených alebo zriadených obcou, iného zamestnanca obce

Rozsah kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra

  • Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, ako aj zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola hospodárenia s finančnými zdrojmi a kontrola finančných operácií, hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou
  • Kontrola právnických osôb založených obcou Hontianske Nemce, právnických osôb s majetkovou účasťou obce a právnických osôb, v ktorých je obec spoluvlastníkom. Kontrolu vykonáva v rozsahu tohto majetku, v súlade s príslušnými zriaďovacími dokumentmi (štatút, stanovy) a podľa požiadaviek obecného zastupiteľstva
  • Kontrola tvorby a čerpania jednotlivých položiek rozpočtu obce
  • Vykonávanie kontroly účtovníctva a pokladničných operácií obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou
  • Kontrola súladu činnosti organizácií a právnických osôb zriadených obcou s ich zriaďovacími a zakladacími listinami
  • Kontrola správnosti dodržiavania náležitostí vo veciach miestnych daní a poplatkov v obci, verejnej dávky ako i poskytnutia pôžičky, dotácie alebo návratnej finančnej pomoci právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom a ostatným fyzickým osobám
  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Priložené dokumenty

Správa o výsledku kontroly rekonštrukcie požiarnej zbrojnice [pdf, 206 kB]

1735.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,77 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Správa z kontroly použitia dotácie z rozpočtu obce pridelenej OTJ Hontianske Nemce za rok 2020 [pdf, 58 kB]

1775.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,94 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o kontrole projektovej dokumentácie a skutočného stavu verejného osvetlenia obce [pdf, 356 kB]

1734.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,82 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Správa z kontroly PHM za mesiac september 2020 [pdf, 402 kB]

1665.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,66 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o výsledku kontroly vedenia pokladne obce Hontianske Nemce - 2020 [pdf, 72 kB]

1587.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,27 kB
Vložené: 1. 1. 2020

Správa o výsledku kontroly dodržiavania VZN 3/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska [pdf, 856 kB]

1625.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 856,29 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Kontrola dodržiavania a uplatňovania VZN č. 3/2015 [pdf, 170 kB]

1388.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,37 kB
Vložené: 1. 1. 2015

Finančná kontrola výdavkov na kultúrne podujatia z rozpočtu obce Hontianske Nemce za rok 2018 [pdf, 168 kB]

1363.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,01 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Správa o výsledku kontroly poskytnutia a použitia dotácií poskytnutých obcou za rok 2018 [pdf, 171 kB]

1297.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,86 kB
Vložené: 1. 1. 2018

Správa o vykonanej kontrole vybavovania sťažností za rok 2017 [pdf, 2,161 kB]

772.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,11 MB
Vložené: 1. 1. 2017

Správu o výsledku kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2017 [pdf, 473 kB]

773.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472,54 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Kontrola uzatvorených zmlúv za rok 2017 s obcou Hontianske Nemce [pdf, 280 kB]

964.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,68 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Kontrola aktuálnosti všeobecne záväzných právnych predpisov platných v obci Hontianske Nemce [pdf, 904 kB]

965.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 904,33 kB
Vložené: 1. 1. 2022

Správa o výsledku kontroly zverejňovania objednávok a faktúr za obdobie 1.1.2018 - 30.9.2018 [pdf, 188 kB]

978.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,61 kB
Vložené: 1. 1. 2018
Zobrazené 21-40 z 44

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

facebook

Voľby do NR SR 2023

Voľby 2023