Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 14.7.2022 o 16:00 hod.
  Priložené súbory:


 •   Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

  Voľby do orgánov samosprávy obcí

  a

  voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

   

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

  na sobotu 29. októbra 2022.

  Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

   

  Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR
  Priložené súbory:

 •   Oznam - MOM Krupina

  Od 01.06.2022 končí svoju činnosť odberné miesto na Covid 19 - MOM Štúrova s.r.o  Zvolen,

  prevádzka  kino Kultúra Krupina.  •   ODPORÚČANIE PRE UBYTOVACIE ZARIADENIA V SÚVISLOSTI S PREVENCIOU ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19

 •   Podajme pomocnú ruku ľuďom utekajúcim pred vojnou

  Vyjadrujeme hlboký zármutok nad situáciou, ktorá sa odohráva na Ukrajine a chceme vyjadriť spolupatričnosť so všetkými ženami, matkami, seniormi a deťmi utekajúcimi zo svojich domovov pred zúriacou vojnou.  V obci Bzovík sa pripojili k iniciatíve mnohých miest a obcí v našej krajine a organizujú zbierku trvanlivých potravín a hygienických potrieb.

  Aj naša obec sa rozhodla, že vyhlási zbierku potravín a hygienických potrieb, ktoré následne doručíme do centrály zbierky, na Bzovík. Prosíme vás, aby ste sa držali priloženého zoznamu a veci doniesli na Obecný úrad v našej obci počas úradných hodín.

  Zoznam:

  Trvanlivé potraviny (ktoré sa dajú použiť bez varenia):

  -konzervy, paštéty, minerálky, kojenecké balené vody, džúsy, keksíky, croissanty, piškóty a iné sladkosti, detské výživy, džemy, trvanlivé mlieko, detský Sunar, ...

  Hygienické potreby:

  -hygienické utierky, toaletný papier, dezinfekčné mydlá, dámske hygienické vložky, plienky pre deti, vlhčené obrúsky, fľaše, cumle, umelé mlieka pre deti, ... •   Upozornenie - Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene

  Vážená verejnosť                                                                                                                     

  S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Z týchto dôvodov je potrebné upozorniť Vás na typické príčiny a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká podstatne obmedziť.

          Pri potulkách lesom a okolitou prírodou, ale aj pri bežnej turistike môžeme v týchto mesiacoch v prírode zistiť priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Jarné mesiace sú obdobím, keď sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia, ihličia a konárov predstavujú v tomto smere veľké nebezpečenstvo. Ohrozenie v tomto období rozširujú aj klimatické faktory ako sucho, vietor, stav vegetácie, množstvo vyschnutej hmoty, ale aj samotné aktivity človeka, ku ktorým patrí bežná turistika a najmä fajčenie.

          Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečenstvo vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobujú smrteľné zranenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov. 

  V roku 2021 vzniklo v dôsledku vypaľovania trávnatých porastov v okresoch Zvolen, Detva a Krupina 29 požiarov s celkovou škodou 340 €. Pri týchto požiaroch nedošlo k zraneniu ani k usmrteniu osôb. 

          Vypaľovanie trávy vplýva či už priamo alebo nepriamo aj na všetky druhy živočíchov, ktoré žijú v týchto lokalitách. Oheň a vysoká teplota zničia všetky vývinové štádiá hmyzu, či už sa jedná o vajíčka prezimujúce na rastlinstve, húsenice ukryté v suchej vlaňajšej vegetácií alebo kukly uložené v zámotkoch na povrchu pôdy. Nepriaznivý vplyv postihuje aj obojživelníky a plazy. Hynú mláďatá, dospelí jedinci, ale aj znášky vajíčok, ktoré sa vyvíjajú práve v kôpkach suchej trávy, chrastí, prípadne pod kameňmi. Ušetrené pred vypaľovaním trávy nie je ani vtáctvo. 

            Mýtus o tom, že vypaľovanie trávy má priaznivý vplyv na pôdu tiež nie je pravdivý. Pri vypaľovaní ako prvá zhorí organická humusová frakcia, čím sa pôda ochudobní o značné množstvo minerálnych látok. Zvyšuje sa tak erózna ohrozenosť, umožní sa tak vyšší výpar a presychanie pôdy. Po vypálení pozemku sa stáva pôda tiež podstatne citlivejšou na mechanické poškodenie v dôsledku pohybu, napr. dobytka alebo mechanizmov po jej povrchu.

              A čo hovorí o vypaľovaní zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi? Ten hovorí jednoznačne. V §14 odseku 2 písmene b) zakazuje tento zákon fyzickej osobe vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Fyzickej osobe, ktorá vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladá oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu až do výšky 331,-€. Ešte prísnejší postih je pre právnické alebo podnikajúce osoby, ktorým Okresné riaditeľstvo HaZZ môže za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov alebo zakladanie ohňa v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu uložiť pokutu až do výšky 16.596,-€. V roku 2020 bola okresným riaditeľstvom fyzickým osobám za vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov uložená jedna pokuta v blokovom konaní vo výške 50 €. Príslušníci okresného riaditeľstva budú tak ako aj po minulé roky vykonávať hliadkovú činnosť. Takže skôr ako škrtneme zápalkou pred vypaľovaním trávy zvážme, či to stojí za to. 

              Nezabúdajte venovať pozornosť aj pobytu detí v prírode, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta i zápalka sú častou príčinou požiarov trávnatých a lesných porastov.    

              Upozorňujeme turistov, že oheň možno klásť v lese len na určených vyznačených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu pri odchode.

              Lesy sú našim bohatstvom, upevňujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bez veľkých morálnych a finančných strát.

              Na záver nám dovoľte zaželať Vám v mene Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.


            Okresné riaditeľstvo

  Hasičského a záchranného zboru 

                      vo Zvolene
 •   Obecný úrad v Hontianskych Nemciach oznamuje

  Obecný úrad v Hontianskych Nemciach  oznamuje občanom a verejnosti, že vzhľadom na pretrvávajúci výskyt pozitivity na COVID  a v záujme ochrany zdravia obyvateľov, ako aj svojich zamestnancov obmedzuje kontakt s občanmi a verejnosťou a upravuje stránkové hodiny.

  Odporúčame obmedziť kontakt na nevyhnutné úkony a najprv kontaktovať zamestnancov úradu telefonicky alebo e-mailom, kde Vám poskytneme potrebné informácie a pokyny.

  Prosíme občanov, aby svoje platby realizovali  bankovým prevodom.

  sekretariát: 0911 946 649

  obecné služby: 0911 943 349

  e-mail: obec@hontianskenemce.sk

  Tento režim bude trvať od 7.2.2022 až do odvolania.

  Ďakujeme obyvateľom obce, ako aj verejnosti, že uvažujú zodpovedne a chránia tak svoje zdravie aj zdravie ostatných. •   Oznámenie pre občanov

  Oznámenie pre občanov.

   

  Vážení občania, aj napriek tomu, že to nie je povinnosťou obce, považujem za potrebné dať Vám do pozornosti, keďže nemáme v našej obci naďalej zabezpečené poskytovanie stomatologickej zdravotnej starostlivosti, aby si každý z Vás vo vlastnom záujme zabezpečil BEZPLATNÚ PREVENTÍVNU PREHLIADKU U ZUBNÉHO LEKÁRA, nakoľko každoročné absolvovanie tejto prehliadky je podmienené tým, že v budúcom roku Vám bude poskytovaná stomatologická zdravotná starostlivosť aj v rámci verejného zdravotného poistenia. V prípade, že preventívnu lekársku prehliadku neabsolvujete, budete si musieť uhrádzať ošetrenie chrupu v plnej výške. 

   

  Zároveň Vám dávam na vedomie, že po opakovaných telefonických kontaktoch so zástupcami spoločnosti VIKTORIDENT s.r.o., ktorá prevádzkuje stomatologickú zdravotnú starostlivosť vo Zvolene, mi  dnešný deň pán konateľ oznámil, že definitívne potvrdzuje tú skutočnosť, že ambulanciu v obci Hontianske Nemce prevádzkovať nebudú a to z dôvodu, že otvárali novú ambulanciu vo Zvolene a v Detve. Podľa názoru pána konateľa Zvolen nie je až tak vzdialený, aby občania našej obce nemohli dochádzať do Zvolena.

  Na základe uvedeného, keďže uvedená spoločnosť disponuje zdravotnými dokumentáciami, ktoré prevzala od MUDr. Kelemenovej prostredníctvom BBSK, oznamujem Vám, že za týmto účelom kontaktujte ambulanciu na tel. čísle: 0918 474 181.  Volať môžete v čase ordinačných hodinách každý deň, len pokiaľ ide o prevzatie zdravotnej dokumentácie, môžete si ju prevziať každý piatok v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.

   

   

  JUDr. Renáta Matejová, starostka obce Hontianske Nemce  •   Krajské očkovacie centrá •   Na základe COVID automatu došlo k zmene (obmedzeniu) úradných hodín obecného úradu

  Na základe COVID automatu, platného od 08.11.2021 sa okres Krupina nachádza v čiernej fáze- treťom stupni ohrozenia.

   

  Na obecnom úrade  preto došlo k zmene (obmedzeniu) úradných hodín.

  Tieto úradné hodiny budú platiť do času, kým sa okres Krupina bude nachádzať v čiernej fáze -  treťom stupni ohrozenia.

   

  ÚRADNÉ  HODINY  pre verejnosť od 9.11.2021

  Obecný úrad H. Nemce

   

  Pondelok     8.00 - 11.30

  Utorok         8.00 - 11.30

  Streda         12.00 - 16.00

  Štvrtok        NESTRÁNKOVÝ   DEŇ

  Piatok          8.00 - 11.30  •   Informácia - kuchynský odpad BRKO

  Od 1.7.2021 v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vzniká mestám a obciam povinnosť separovať kuchynský odpad (hnedá nádoba označená BRKO-kuchynský odpad).

  Čo si máme predstaviť pod kuchynským odpadom? Sú to vlastne všetky tuhé a tekuté zvyšky jedál, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín, pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, syry, káva, čaj, kosti.

  Obec obstaralo firmu, ktorá bude zabezpečovať pravidelný odvoz kuchynského odpadu v týždenných intervaloch od 15. 07. 2021. Zberná nádoba je pri bytovke č. 492/493/494 na mieste , kde sú momentálne umiestnené nádoby na komunálny odpad; pri bytovkách č. 168/168/170/172 - pri zdravotnom stredisku a pri zbernom dvore. Nádoby na kuchynský odpad budú riadne označené a pri pravidelných týždenných zvozoch bude vždy plná nádoba nahradená novou čistou nádobou.

  Zároveň s nádobami na kuchynský zber jedna nádoba v zbernom dvore je určená na zber kuchynských olejov. Do tejto nádoby bude potrebné použitý kuchynský olej ukladať v pevných dobre uzatvárateľných obaloch – nádobách, tak aby sa nerozbili a olej z nich nevytekal.

  Zberné nádoby na kuchynský odpad slúžia výlučne obyvateľom Hontianskych Nemiec, nie reštauračným zariadeniam, ktoré majú povinnosť zabezpečiť si vo vlastnej réžii odvoz a zber reštauračného odpadu.

   

  Košíky pre bytovky odovzdáme prostredníctvom správkyň/správcov. Ostatní obyvatelia budú mať košíky pridelené na základe podieľania sa na separovaní jednotlivých zložiek odpadu GRÁTIS - ako odmenu. KOMPOSTOVATEĽNÉ sáčky do týchto košíkov bude možné si zakúpiť na obecnom úrade. Budete včas informovaní.

   

   

  Priložené súbory:

 •   Info - očkovanie detí od 12 rokov

 •   Stratégiu testovania občanov na COVID-19

  Dobrý deň, 

       Vzhľadom na  končiacu stratégiu testovania občanov na COVID-19 prostredníctvom samospráv a odberných miest v pôsobnosti MZ SR, Vám dávame do pozornosti,
  že od 01.07.2021 naďalej prebieha testovanie občanov  na COVID-19  na odbernom mieste – kino Kultúra Krupina, ktoré prevádzkuje firma  Štúrova s.r.o. Zvolen.
  Testovanie prebieha nezmenenom režime t.j. od pondelka do nedele v čase  od 8:00hod. do 16:30hod. 
  V prípade potreby (občan má  príznaky ochorenia, bol v kontakte s infikovanou osobu, a pod.) je potrebné objednať sa prostredníctvom  internetovej stránky : https://corona.gov.sk 
  Odberné miesto  poskytuje  testovanie RT-PCR testami aj  pre samoplatcov   -  bez objednania.
  Testovanie prebieha  primárne formou RT-PCR testov. Okrem RT-PCR testov je možnosť otestovania sa prostredníctvom antigénového testu, ktorý je od 01.07.2021 za úhradu. 
  Deťom nastupujúcim do letných táborov je poskytované testovanie formou tzv. kloktacích testov.  
   
  Režim pracoviska sa môže  meniť v závislosti  od záujmu občanov  o testovanie,  o čom Vás budeme priebežne informovať . 

  Ďakujem 

  Mgr. Erika Turanová
  prednosta | Okresný úrad Krupina •   Práve prebieha asistované sčítanie •   REGISTRAČNÝ SYSTÉM - NÁHRADNÍCI NA OČKOVANIE

  Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Aby očkovanie prebiehalo hladko, čo najrýchlejšie a aby nedochádzalo k znehodnocovaniu vakcín, je možné zaregistrovať svoju žiadosť o očkovanie na stránke www.nahradnici.sk. Na  očkovanie sa môžete nahlasovať aj telefonicky alebo osobne na obecnom úrade počas úradných hodín. K nahláseniu je potrebné zadať meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a telefónny kontakt.

  Odpovede na často kladené otázky:

  Kto sa môže nahlásiť do systému pre náhradníkov na očkovanie?

  Všetci občania nad 18 rokov, s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji, ktorí sú schopní dostaviť sa na miesto očkovania buď v deň zavolania, a ak to nie je možné, tak deň po zavolaní.

  Ako budú náhradníkov kontaktovať, aby sa dostavili na očkovanie? Čo ak práve nebudú môcť?

  Náhradníci budú kontaktovaní telefonicky a je im ponúknutý termín. Ak nebudú môcť ponúknutý termín využiť (časová tieseň, mimo lokality, osobné, či pracovné povinnosti), môžu ho odmietnuť a naďalej môžu ostať v zozname náhradníkov na ďalšie dni.

  Keď sa nahlásim medzi náhradníkov, nemusím sa už nahlásiť na očkovanie do systému NCZI?

  Stránka  www.nahradnici.sk  NIE JE náhradou ku riadnej registrácii cez stránku NCZI Ministerstva zdravotníctva. Aj po registrácii do zoznamu náhradníkov odporúčame registrovať sa na riadny termín na stránke NCZI https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php .

  Stránka www.nahradnici.sk slúži na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý budú očkovacie centrá v Banskobystrickom kraji využívať v prípade, že sa na očkovací termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku Ministerstva zdravotníctva.

   Čo ak sa nahlásim ako náhradník, ale potom získam termín očkovania cez NCZI, alebo pre iný dôvod už nechcem byť v zozname náhradníkov?

  Na webstránke www.nahradnici.sk sa dá veľmi jednoducho zo zoznamu náhradníkov odhlásiť bez udania dôvodu.

  V akom poradí budú náhradníci volaní?

  Systém oprávnených záujemcov automaticky zoraďuje podľa princípov očkovacej stratégie štátu – teda podľa veku a pridružených diagnóz. Zo zoznamu následnej jednotlivé očkovacie centrá povolávajú záujemcov v prípade uvoľnenia termínov na očkovanie.

  Vedia si náhradníci vybrať vakcínu, ktorou chcú byť očkovaní?

  V tejto chvíli nie. Náhradníci do 70 rokov sú automaticky volaní na vakcináciu AstraZeneca, náhradníci nad 70 rokov na Pfizer alebo Moderna. Môže sa to však v budúcnosti zmeniť v závislosti od zmeny situácie s vakcínami.

  Čo ak nahlasujem do systému osobu, ktorá nemá telefón/nedvíha telefón/zle vidí, počuje?

  Môžete do systému zadať telefón na inú osobu, ktorá vie náhradníkovi rýchlo dať vedieť, že bol zavolaný na očkovanie.

  V prípade problémov s nahlasovaním je na portáli www.nahradnici.sk okrem detailných inštrukcií pripravený aj kontakt na zákaznícke call centrum, ktoré počas každého pracovného dňa pomáha ľuďom pri registrácii. •   Oznámenie pre občanov nad 75 rokov - očkovanie COVID-19

  Občania nad 75 rokov, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti ochoreniu covid-19 sa musia zaregistrovať cez internet na stránke:

  https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

  Prosíme mladších rodinných príslušníkov, aby im pomohli pri vypisovaní
  formulára. •   Rozhodnutie o prevádzke ZŠ s MŠ

  Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

  1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
  2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
  3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
  4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
   1. materských škôl podľa písmena a),
   2. školských klubov detí podľa písmena b),
  5. špeciálnych výchovných zariadení.

   

  Bližšie informácie nájdete na adrese:

   

  https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/
  Priložené súbory:

 •   Harmonogram zberu odpadu 2021

  Harmonogram zberu odpadu 2021


  Zmena zberu v prípade sviatkov alebo z technických príčin Vám bude včas

  oznámená. •   Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 •   Informácia - zberný dvor

  Vážení občania,

  od pondelku 07. decembra 2020 otvárame zberný dvor

  Otváracie hodiny:
  Pondelok        8:00 - 15:00 hod.
  Utorok            8:00 - 15:00 hod.
  Streda             8:00 - 18:00 hod.
  Štvrtok            8:00 - 15:00 hod.
  Piatok             8:00 - 15:00 hod.
  Sobota:           13:00 - 15:00 hod.

  Jednotlivé komodity prosíme starostlivo pred odovzdaním pretriediť.


Hontianske Nemce spravodajstvo

Správne konanie

Začaté správne konania: Číslo konania: SK10538/2022/27Dátum zverejnenia informácie: 13.06.2022Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jabloň na pozemku parc. č.  546/2 KN C, 1 ks smrek na pozemku parc. č. 526/2 KN-C, 1 ks orech na pozemku p...
Čítať celý článok...