Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Upozornenie - Stredoslovenská distribučná, a.s.
  Priložené súbory:


 •   Informácia - zber plastov a železa

  Dňa 24. 11. (utorok) sa uskutoční zber plastov a 26. 11. (štvrtok) sa uskutoční zber železa, prosíme uvedené komodity vyložiť pred bránu v deň zberu do 7:00 hod. ráno.


 •   Informácia k analýze odpadu konanej dňa 20.10.2020

  Dobrý deň, dovoľte mi aby som poďakoval za spoluprácu pri analýze odpadu dňa 20. 10 . 2020, ktorá bola potrebná z dôvodu zavedenia elektronickej evidencie odpadov v našej obci prostredníctvom systému Elwis, ktorý zavádzame od nového roku 2021.
  V triedení ste boli skvelí, ale dá sa to aj lepšie. Spolu to dokážeme, budeme sa viac snažiť, aby bioodpad nekončil v komunálnom odpade, ale v našich záhradách, či kompostéroch alebo kompostoviskách. Veľká vďaka patrí aj pracovníkom na verejnoprospešných prácach na našom obecnom úrade, ktorí predmetný komunálny odpad triedili a analyzovali.
  Priložené súbory:

 •   Informácia k celoplošnému testovaniu na COVID-19 za obec Hontianske Nemce

  Dobrý deň, dovoľte mi aby som sa Vám zdravotníkom, dobrovoľníkom i zamestnancom OU, ktorí pracovali v odberných tímoch na celoplošnom testovaní v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020 poďakoval za vysoko profesionálne a pokojné zvládnutie celej akcie .

  Nesmierne si cením Vaše nasadenie a zodpovednosť, s ktorými ste sa podieľali na jej úspechu.   

  Moje poďakovanie patrí aj občanom, ktorí pokojne zvládli celoplošné testovanie. Testovaných bolo 781 z toho 7 pozitívnych (0,90%). Prajem všetkým skoré uzdravenie.

   

  Starosta obce   

   

    •   Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Hontianske Nemce

 •   Video o tom, ako to bude vyzerať v odbernom mieste počas celoštátneho testovania na ochorenie COVID-19

 •   Príhovor starostu k aktuálnej situácii

  Vážení občania,

  prihováram sa vám v čase, kedy celosvetová a predovšetkým európska vírusová epidémia má rýchlo  vzrastajúci charakter. Nie inak je to aj v našej republike, kde dennodenne prekonávame rekordné počty infikovaných z minulých dní. Naša obec síce patrí do oblasti s nízkym počtom infikovaných, ale treba brať do úvahy aj fakt, že sa tu realizuje aj minimum testovaní na covid, čím môžu byť nízke čísla infikovaných osôb v našom regióne skresľujúce.

   Preto je veľmi dôležité, aby sme boli v tomto období maximálne  zodpovední  nielen k sebe, ale hlavne voči svojmu okoliu. Preto odporúčam, aby sme ochranné rúška nosili vždy, keď opustíme svoj dom a nemajte obavu upozorňovať na túto povinnosť tých, ktorí ju nedodržiavajú. Nenosenie rúška nie je hrdinstvo, ale úplná nezodpovednosť voči nám všetkým.

  Dnešným dňom vstupuje celá naša republika do núdzového stavu, čo je len logickým vyjadrením stávajúcej situácie. Naša vláda prijala niekoľko ďalších opatrení a odporúčaní, ktoré síce znižujú  náš životný štandard, ale smerujú k tomu, aby sme túto krízu s čo najmenšími útrapami zvládli. Média nás všetkých neustále informujú o nových nariadeniach, vyzdvihol by som však niektoré z nich. Hromadné podujatia – športové, kultúrne, spoločenské alebo cirkevné sa budú môcť konať s účasťou do 50 ľudí. Aj napriek obtiažnej vykonateľnosti tohto nariadenia odporúčam sa týchto podujatí radšej nezúčastňovať. Biskupi Slovenska od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Preto prosím predovšetkým skôr narodených občanov, aby sväté omše radšej slávili v domácom prostredí prostredníctvom dostupných médií. Ďalej vyzývam občanov, aby odložili aj spoločné domáce rodinné oslavy.

   V tejto dobe nie je čas ani priestor na nadštandardné nároky, ale všetko musíme prispôsobiť tomu, aby sme túto smrteľnú nákazu čo najlepšie prekonali. Liek na koronavírus síce neexistuje, ale existuje spôsob, ako sa mu vyhnúť. A to je zodpovednosť a ohľaduplnosť každého z nás.

   

  Obecný úrad pracuje v plnom režime a naďalej zabezpečuje všetky služby pre občanov. Zdôrazňujem, že všetky kontakty sú na našej stránke. Ak budete mať akýkoľvek problém, požiadavku, radu alebo otázku neváhajte kontaktovať našich pracovníkov alebo starostu. V našej obci ponúkame už od začiatku vypuknutia krízy službu donášky nákupov a liekov pre seniorov, tak starší ľudia môžu požiadať pracovníčku obecného úradu o túto službu na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na našej stránke. Chcem zdôrazniť niekoľko základných pravidiel dodržiavania zásad aj napriek tomu, že je to mediálne známe. Umývajme si dôkladne ruky mydlom a teplou vodou, nosme rúško všade, dodržiavajme predpísané odstupy, zbytočne sa nezdržiavajme mimo svojho obydlia, starší ľudia radšej ostávajte doma, zbytočne necestujte. Použité ochranné prostriedky patria podľa odporúčania úradu verejného zdravotníctva do komunálneho odpadu. Plátené rúška stačí vyprať a prežehliť. 

  Na záver chcem zdôrazniť, že ak budeme všetci zodpovední a dôslední v dodržiavaní nariadení a pokynov, túto vírusovú krízu môžeme zvládnuť bez veľkej ujmy na fyzickom ale  aj psychickom zdraví. Zabudnime na veľké maniere a materiálne hodnoty, zrieknime sa osobného prospechu a venujme sa výhradne len zdraviu. Verím, že to spolu dokážeme s Božou pomocou túto časť našej histórie všetci prežijeme.

   

  PaedDr. Jozef Nemec

  starosta obce •   Opatrenia platné od 1.10.2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

  Na nižšie uvedom odkaze boli doplnené opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:

  https://www.hontianskenemce.sk/?page=covid-19 •   Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka
  Priložené súbory:


 •   Zberný dvor - oznam

  Vážení spoluobčania. Obec Hontianske Nemce oznamuje, že od 4.8. (utorok) bude Zberný dvor prechádzať rozsiahlou rekonštrukciou  na ktorú bude obec čerpať Eurofondy.  Z tohto dôvodu žiadame všetkých obyvateľov, aby do Zberného dvora nenosili žiadne komodity (odpady)  a tak prispeli k úspešnému a rýchlemu ukončeniu stavebných prác.


 •   Zber použitých tonerov

  ZBER POUŽITÝCH TONEROV

  Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo. Vedeli ste že...?

   Toner sa na skládke rozkladá až 1000 rokov?
   Na výrobu 1 tonera sa spotrebuje 3,5 litra ropy?
   Každý rok sa na celom svete vyhodí 500 mil. tonerov?
   Vyhodené tonery uložené vedľa seba obopnú 3x zemský rovník?
   Z tonera sa dá úspešne recyklovať 97% materiálu?

  Prázdne cartridge(kazety) z atramentových tlačiarní a tonery z laserových tlačiarní môžete bezplatne vhodiť do zberného boxu, ktorý je umiestnený
  vo vestibule Kultúrneho strediska v Hontianskych Nemciach.

  ZABEZPEČÍME ICH EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU

  Atramentové kazety a prázdne tonery prosíme vhadzovať bez papierovej škatule, len zabalené do sáčku alebo novín, aby sa predišlo zatečeniu zvyšnej farby alebo vysypaniu zostatkového toneru. Tonery môže odovzdať každý občan našej obce, vrátane podnikateľov a firiem.


 •   Napúšťanie bazénov z obecného vodovodu - upozornenie

  S príchodom letného obdobia, v súvislosti s napúšťaním bazénov pitnou vodou z obecného vodovodu, dochádza často k nárazovým prietokom a k zvýšenému prúdeniu vody v potrubí obecného vodovodu oproti bežnej prevádzke. Tento stav môže spôsobiť dočasné zhoršenie senzorických vlastností pitnej vody ( zmena farby, mierny zákal a pod.).
  V snahe vyhnúť sa podobným prevádzkovým problémom a v záujme zabezpečenia požadovanej kvality pitnej vody Obec Hontianske Nemce upozorňuje svojich odberateľov vody, že napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom.  Verejný obecný vodovod nie je  primárne  určený pre dodávku vody do bazénov. 
  Dodávky vody z verejného vodovodu je odberateľ  oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti. •   aplikácia - ODKAZ PRE STAROSTU

  Vážení spoluobčania,
  na našej web stránke sme vytvorili odkaz na aplikácia „ODKAZ PRE STAROSTU“, ktorá Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Po nahlásení podnetu ho môžete sledovať v akom je stave – riešený resp. vyriešený. 

  Uvedenú aplikáciu budeme používať aj na zasielanie oznamov, ktoré sa týkajú našej obce.  

  Aplikácia je dostupná aj pre mobilné telefóny. V prílohe odkaz na inštaláciu v mobilnom telefóne s operačným systémom android.
  Priložené súbory: