Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva - 20.1.2022 o 17:00 hod.
  Priložené súbory:


 •   BBSK - očkovacie centrá + výjazdová očkovacia služba •   Oznámenie pre občanov

  Oznámenie pre občanov.

   

  Vážení občania, aj napriek tomu, že to nie je povinnosťou obce, považujem za potrebné dať Vám do pozornosti, keďže nemáme v našej obci naďalej zabezpečené poskytovanie stomatologickej zdravotnej starostlivosti, aby si každý z Vás vo vlastnom záujme zabezpečil BEZPLATNÚ PREVENTÍVNU PREHLIADKU U ZUBNÉHO LEKÁRA, nakoľko každoročné absolvovanie tejto prehliadky je podmienené tým, že v budúcom roku Vám bude poskytovaná stomatologická zdravotná starostlivosť aj v rámci verejného zdravotného poistenia. V prípade, že preventívnu lekársku prehliadku neabsolvujete, budete si musieť uhrádzať ošetrenie chrupu v plnej výške. 

   

  Zároveň Vám dávam na vedomie, že po opakovaných telefonických kontaktoch so zástupcami spoločnosti VIKTORIDENT s.r.o., ktorá prevádzkuje stomatologickú zdravotnú starostlivosť vo Zvolene, mi  dnešný deň pán konateľ oznámil, že definitívne potvrdzuje tú skutočnosť, že ambulanciu v obci Hontianske Nemce prevádzkovať nebudú a to z dôvodu, že otvárali novú ambulanciu vo Zvolene a v Detve. Podľa názoru pána konateľa Zvolen nie je až tak vzdialený, aby občania našej obce nemohli dochádzať do Zvolena.

  Na základe uvedeného, keďže uvedená spoločnosť disponuje zdravotnými dokumentáciami, ktoré prevzala od MUDr. Kelemenovej prostredníctvom BBSK, oznamujem Vám, že za týmto účelom kontaktujte ambulanciu na tel. čísle: 0918 474 181.  Volať môžete v čase ordinačných hodinách každý deň, len pokiaľ ide o prevzatie zdravotnej dokumentácie, môžete si ju prevziať každý piatok v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod.

   

   

  JUDr. Renáta Matejová, starostka obce Hontianske Nemce  •   Krajské očkovacie centrá •   Na základe COVID automatu došlo k zmene (obmedzeniu) úradných hodín obecného úradu

  Na základe COVID automatu, platného od 08.11.2021 sa okres Krupina nachádza v čiernej fáze- treťom stupni ohrozenia.

   

  Na obecnom úrade  preto došlo k zmene (obmedzeniu) úradných hodín.

  Tieto úradné hodiny budú platiť do času, kým sa okres Krupina bude nachádzať v čiernej fáze -  treťom stupni ohrozenia.

   

  ÚRADNÉ  HODINY  pre verejnosť od 9.11.2021

  Obecný úrad H. Nemce

   

  Pondelok     8.00 - 11.30

  Utorok         8.00 - 11.30

  Streda         12.00 - 16.00

  Štvrtok        NESTRÁNKOVÝ   DEŇ

  Piatok          8.00 - 11.30  •   Informácia - kuchynský odpad BRKO

  Od 1.7.2021 v zmysle novely zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vzniká mestám a obciam povinnosť separovať kuchynský odpad (hnedá nádoba označená BRKO-kuchynský odpad).

  Čo si máme predstaviť pod kuchynským odpadom? Sú to vlastne všetky tuhé a tekuté zvyšky jedál, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín, pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, syry, káva, čaj, kosti.

  Obec obstaralo firmu, ktorá bude zabezpečovať pravidelný odvoz kuchynského odpadu v týždenných intervaloch od 15. 07. 2021. Zberná nádoba je pri bytovke č. 492/493/494 na mieste , kde sú momentálne umiestnené nádoby na komunálny odpad; pri bytovkách č. 168/168/170/172 - pri zdravotnom stredisku a pri zbernom dvore. Nádoby na kuchynský odpad budú riadne označené a pri pravidelných týždenných zvozoch bude vždy plná nádoba nahradená novou čistou nádobou.

  Zároveň s nádobami na kuchynský zber jedna nádoba v zbernom dvore je určená na zber kuchynských olejov. Do tejto nádoby bude potrebné použitý kuchynský olej ukladať v pevných dobre uzatvárateľných obaloch – nádobách, tak aby sa nerozbili a olej z nich nevytekal.

  Zberné nádoby na kuchynský odpad slúžia výlučne obyvateľom Hontianskych Nemiec, nie reštauračným zariadeniam, ktoré majú povinnosť zabezpečiť si vo vlastnej réžii odvoz a zber reštauračného odpadu.

   

  Košíky pre bytovky odovzdáme prostredníctvom správkyň/správcov. Ostatní obyvatelia budú mať košíky pridelené na základe podieľania sa na separovaní jednotlivých zložiek odpadu GRÁTIS - ako odmenu. KOMPOSTOVATEĽNÉ sáčky do týchto košíkov bude možné si zakúpiť na obecnom úrade. Budete včas informovaní.

   

   

  Priložené súbory:

 •   Info - očkovanie detí od 12 rokov

 •   Stratégiu testovania občanov na COVID-19

  Dobrý deň, 

       Vzhľadom na  končiacu stratégiu testovania občanov na COVID-19 prostredníctvom samospráv a odberných miest v pôsobnosti MZ SR, Vám dávame do pozornosti,
  že od 01.07.2021 naďalej prebieha testovanie občanov  na COVID-19  na odbernom mieste – kino Kultúra Krupina, ktoré prevádzkuje firma  Štúrova s.r.o. Zvolen.
  Testovanie prebieha nezmenenom režime t.j. od pondelka do nedele v čase  od 8:00hod. do 16:30hod. 
  V prípade potreby (občan má  príznaky ochorenia, bol v kontakte s infikovanou osobu, a pod.) je potrebné objednať sa prostredníctvom  internetovej stránky : https://corona.gov.sk 
  Odberné miesto  poskytuje  testovanie RT-PCR testami aj  pre samoplatcov   -  bez objednania.
  Testovanie prebieha  primárne formou RT-PCR testov. Okrem RT-PCR testov je možnosť otestovania sa prostredníctvom antigénového testu, ktorý je od 01.07.2021 za úhradu. 
  Deťom nastupujúcim do letných táborov je poskytované testovanie formou tzv. kloktacích testov.  
   
  Režim pracoviska sa môže  meniť v závislosti  od záujmu občanov  o testovanie,  o čom Vás budeme priebežne informovať . 

  Ďakujem 

  Mgr. Erika Turanová
  prednosta | Okresný úrad Krupina •   Práve prebieha asistované sčítanie •   REGISTRAČNÝ SYSTÉM - NÁHRADNÍCI NA OČKOVANIE

  Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Aby očkovanie prebiehalo hladko, čo najrýchlejšie a aby nedochádzalo k znehodnocovaniu vakcín, je možné zaregistrovať svoju žiadosť o očkovanie na stránke www.nahradnici.sk. Na  očkovanie sa môžete nahlasovať aj telefonicky alebo osobne na obecnom úrade počas úradných hodín. K nahláseniu je potrebné zadať meno, priezvisko, rodné číslo, adresu a telefónny kontakt.

  Odpovede na často kladené otázky:

  Kto sa môže nahlásiť do systému pre náhradníkov na očkovanie?

  Všetci občania nad 18 rokov, s trvalým pobytom v Banskobystrickom kraji, ktorí sú schopní dostaviť sa na miesto očkovania buď v deň zavolania, a ak to nie je možné, tak deň po zavolaní.

  Ako budú náhradníkov kontaktovať, aby sa dostavili na očkovanie? Čo ak práve nebudú môcť?

  Náhradníci budú kontaktovaní telefonicky a je im ponúknutý termín. Ak nebudú môcť ponúknutý termín využiť (časová tieseň, mimo lokality, osobné, či pracovné povinnosti), môžu ho odmietnuť a naďalej môžu ostať v zozname náhradníkov na ďalšie dni.

  Keď sa nahlásim medzi náhradníkov, nemusím sa už nahlásiť na očkovanie do systému NCZI?

  Stránka  www.nahradnici.sk  NIE JE náhradou ku riadnej registrácii cez stránku NCZI Ministerstva zdravotníctva. Aj po registrácii do zoznamu náhradníkov odporúčame registrovať sa na riadny termín na stránke NCZI https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php .

  Stránka www.nahradnici.sk slúži na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý budú očkovacie centrá v Banskobystrickom kraji využívať v prípade, že sa na očkovací termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku Ministerstva zdravotníctva.

   Čo ak sa nahlásim ako náhradník, ale potom získam termín očkovania cez NCZI, alebo pre iný dôvod už nechcem byť v zozname náhradníkov?

  Na webstránke www.nahradnici.sk sa dá veľmi jednoducho zo zoznamu náhradníkov odhlásiť bez udania dôvodu.

  V akom poradí budú náhradníci volaní?

  Systém oprávnených záujemcov automaticky zoraďuje podľa princípov očkovacej stratégie štátu – teda podľa veku a pridružených diagnóz. Zo zoznamu následnej jednotlivé očkovacie centrá povolávajú záujemcov v prípade uvoľnenia termínov na očkovanie.

  Vedia si náhradníci vybrať vakcínu, ktorou chcú byť očkovaní?

  V tejto chvíli nie. Náhradníci do 70 rokov sú automaticky volaní na vakcináciu AstraZeneca, náhradníci nad 70 rokov na Pfizer alebo Moderna. Môže sa to však v budúcnosti zmeniť v závislosti od zmeny situácie s vakcínami.

  Čo ak nahlasujem do systému osobu, ktorá nemá telefón/nedvíha telefón/zle vidí, počuje?

  Môžete do systému zadať telefón na inú osobu, ktorá vie náhradníkovi rýchlo dať vedieť, že bol zavolaný na očkovanie.

  V prípade problémov s nahlasovaním je na portáli www.nahradnici.sk okrem detailných inštrukcií pripravený aj kontakt na zákaznícke call centrum, ktoré počas každého pracovného dňa pomáha ľuďom pri registrácii. •   Oznámenie pre občanov nad 75 rokov - očkovanie COVID-19

  Občania nad 75 rokov, ktorí sa chcú dať zaočkovať proti ochoreniu covid-19 sa musia zaregistrovať cez internet na stránke:

  https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

  Prosíme mladších rodinných príslušníkov, aby im pomohli pri vypisovaní
  formulára. •   Rozhodnutie o prevádzke ZŠ s MŠ

  Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

  1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
  2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
  3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
  4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
   1. materských škôl podľa písmena a),
   2. školských klubov detí podľa písmena b),
  5. špeciálnych výchovných zariadení.

   

  Bližšie informácie nájdete na adrese:

   

  https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/
  Priložené súbory:

 •   Harmonogram zberu odpadu 2021

  Harmonogram zberu odpadu 2021


  Zmena zberu v prípade sviatkov alebo z technických príčin Vám bude včas

  oznámená. •   Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 •   Informácia - zberný dvor

  Vážení občania,

  od pondelku 07. decembra 2020 otvárame zberný dvor

  Otváracie hodiny:
  Pondelok        8:00 - 15:00 hod.
  Utorok            8:00 - 15:00 hod.
  Streda             8:00 - 18:00 hod.
  Štvrtok            8:00 - 15:00 hod.
  Piatok             8:00 - 15:00 hod.
  Sobota:           13:00 - 15:00 hod.

  Jednotlivé komodity prosíme starostlivo pred odovzdaním pretriediť.


 •   Zber použitých tonerov

  ZBER POUŽITÝCH TONEROV

  Vážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do zberného boxu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo. Vedeli ste že...?

   Toner sa na skládke rozkladá až 1000 rokov?
   Na výrobu 1 tonera sa spotrebuje 3,5 litra ropy?
   Každý rok sa na celom svete vyhodí 500 mil. tonerov?
   Vyhodené tonery uložené vedľa seba obopnú 3x zemský rovník?
   Z tonera sa dá úspešne recyklovať 97% materiálu?

  Prázdne cartridge(kazety) z atramentových tlačiarní a tonery z laserových tlačiarní môžete bezplatne vhodiť do zberného boxu, ktorý je umiestnený
  vo vestibule Kultúrneho strediska v Hontianskych Nemciach.

  ZABEZPEČÍME ICH EKOLOGICKÚ LIKVIDÁCIU

  Atramentové kazety a prázdne tonery prosíme vhadzovať bez papierovej škatule, len zabalené do sáčku alebo novín, aby sa predišlo zatečeniu zvyšnej farby alebo vysypaniu zostatkového toneru. Tonery môže odovzdať každý občan našej obce, vrátane podnikateľov a firiem.


 •   aplikácia - ODKAZ PRE STAROSTU

  Vážení spoluobčania,
  na našej web stránke sme vytvorili odkaz na aplikácia „ODKAZ PRE STAROSTU“, ktorá Vám ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Po nahlásení podnetu ho môžete sledovať v akom je stave – riešený resp. vyriešený. 

  Uvedenú aplikáciu budeme používať aj na zasielanie oznamov, ktoré sa týkajú našej obce.  

  Aplikácia je dostupná aj pre mobilné telefóny. V prílohe odkaz na inštaláciu v mobilnom telefóne s operačným systémom android.
  Priložené súbory:

Hontianske Nemce spravodajstvo