Menu
Obec Hontianske Nemce
Obec Hontianske Nemce

Vítame Vás na stránke obce Hontianske Nemce

rozšírené vyhľadávanie

Zverejnenie zámeru obce Hontianske Nemce previesť hnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže

Zverejnenie zámeru obce Hontianske Nemce previesť hnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže

zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Obec Hontianske Nemce v súlade s ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom obce Hontianske Nemce týmto zverejňuje svoj zámer predať hnuteľný majetok obce na základe obchodnej verejnej súťaže.

Zároveň Obec Hontianske Nemce týmto zverejňuje podmienky verejnej obchodnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením č. 86/2021 OZ v Hontianskych Nemciach dňa 14. decembra 2021.

Zámer obce a podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže:

Názov: Obec Hontianske Nemce

Obecný úrad, 962 65 Hontianske Nemce č. 500

IČO: 00319929

zast.: JUDr. Renáta Matejová, starostka obce

číslo účtu: SK56 0200 0000 0000 0182 3412

bankové spojenie: VÚB Banka a. s.

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a vyzýva na podanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude traktor vo vlastníctve obce Hontianske Nemce.

Dispozícia s majetkom obce Hontianske Nemce sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom obce Hontianske Nemce.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

  1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na odkúpenie hnuteľnej veci vo vlastníctve obce Hontianske Nemce s nasledovnou identifikáciou vozidla:

 

Druh vozidla:Traktor kolesový poľnohospodársky

  •  

Značka a typ vozidla:ZETOR5245

Výrobca vozidla:Agrozet ZETOR K.P., CZE

  •  

Rok výroby:1987

Zdvihový objem valcov:2696.5 cm3

Maximálny výkon motora/otáčky:33.10kW/2 200minˉˡ

Predpísané palivo:nafta

Evidenčné číslo:KA455BJ

Vlastník vozidla:Obec Hontianske Nemce, IČO: 00319929

Technický preukaz:PG 356403

Dátum prvej evidencie vozidla:16.12.1987

E VIN:22295

Identifikačné číslo motora:Z 5201

Priložené dokumenty (1):

 

Viac informácii v prílohe

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: admin prevod

Dokumenty

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.