Ako sa chrániť pred koronavírusom

Častejšie si umývajte ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. Zakrývajte si nos a ústa, keď kašlete a kýchate, vreckovkou či rukávom alebo ohnutým lakťom. Nepoužívajte dlane rúk. Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky. Zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami. V prípade otázok kontaktujte odborníkov cez emailovú adresu novykoronavirus@uvzsr.sk alebo na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dôležité kontakty:

MUDr. Alena Ondrášiková - praktický lekár      045 / 559 12 55

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici   0918 659 580


email:  novykoronavirus@uvzsr.sk

 

---------------------------------------------------------------------------------------------


Vážení spoluobčania, 

Krízový štáb obce H. Nemce  na svojom zasadnutí prehodnotil plnenie všetkých nariadení prijatých od úradu verejného zdravotníctva, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. V našej obci treba dôslednejšie dodržiavať nariadenie obmedzenia sociálnych kontaktov medzi ľuďmi a to hlavne detí na športových a detských ihriskách, ktoré sa stretávajú vo veľkom počte, aby sa nezdružovali, nosili ochranné rúška, dodržiavali odstup od seba.

Obecný úrad oznamuje pre svojich občanov zmenu stránkových dní a hodín od 1.4.2020 až do odvolania nasledovne.

Stránkové dni pre občanov : pondelok a streda

Stránkové  hodiny pre občanov :  od 8.30 hod. do 11.30 hod. v pondelok 

                                                            od 8.30 do 15.00 hod. v stredu 

Žiadame občanov, aby väčšinu svojich  platieb uskutočňovali  elektronicky


--------------------------------------------------------------------------------------------


Opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu Obec Hontianske Nemce oznamuje všetkým občanom, že od dnes bude Obecný úrad zatvorený do odvolania. Pracovníci budú pracovať v núdzovom režime.

V nevyhnutných prípadoch volať na

 tel. č. 0911 941 149 – starosta

0911 946 649 – matrika, overovanie – súrne prípady

 0911 942 149 – nahlasovanie vývozu tekutého odpadu

 0904 608 166 – sociálna pracovníčka

Rušia sa všetky akcie organizované obcou. Je zákaz vstupov do KS, klubu dôchodcov, zákaz združovať sa na športoviskách a detských ihriskách. Obec Hontianske Nemce žiada všetkých občanov, aby dodržiavali všetky preventívne odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na internetovej stránke: http://www.uvzsr.sk/

V prípade, že sa nachádzate v domácej karanténe a nemá Vám kto doniesť nákup alebo lieky, kontaktujte Obecný úrad v Hont. Nemciach, a to telefonicky na 0904 608 166 alebo e-mailom na obec@hontianskenemce.sk a pracovníci OcÚ sa o to postarajú.


Fotografie k článku:
Priložené dokumenty (16):