Zberný dvor

Okolie zdravotného strediska

  • Parkovisko - obrázky 1, 2, 3, 4

Kamerový systém

Obecný úrad                1 ks otočná kamera
Športový areál             1 ks otočná kamera
Zberný dvor                  2 ks statická kamera
Zdravotné stredisko    1 ks statická kamera
Dom služieb - Pošta    1 ks statická kamera