máj 2017

Dátum

Čas

Aktivita

Miesto stretnutia

Zodpovedný

Určené pre:

Kontakt

1.5.

Pondelok

14,00

Nemčiansky cross

OTJ

J. Nemec

všetci

0911941149

5.5.

Piatok

13,00

Súťažné hry

Školský dvor ZŠ

M. Babiaková

1.st., MŠ

0903632842

11.5.

Štvrtok

13,00

Vinice

turistická vychádzka

M. Babiaková

1.st.

0903632842

19.5.

Piatok

12,30

Štangarígeľ

Poznávací výlet chránených pamiatok Krupiny

D. Rumanová

všetci

 

21.5.

Nedeľa

14,00

Nemčianske vinice

turistická vychádzka

Obecný úrad

L. Knošková

MŠ, seniori, kto chce

0911910846

 

Volejbal: každý štvrtok od 19,00 hod. v telocvični ZŠ   pre všetkých    M. Babiaková

Beh: Priebežne podľa dohody  pre všetkých   J. Palkovič

Rýchlochôdza: Priebežne podľa dohody  pre všetkých   J. Palkovič