Prihláška na Jurajský jarmok

Organizačný poriadok Jurajského jarmoku

Informácie pre záujemcov o predaj na Jurajskom jarmoku

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti /poľnohospodárske prebytky/

Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom miestev obci Hontianske Nemce

Fotografie k článku: