Štvrťroční súhrnná správa o zákazkách

podľa §117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5.000 € za rok alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup v hotovosti. 


rok 20211. štvrťrok

2. štvrťrok

3. štvrťrok


4. štvrťrok