Eliška NEČASOVÁ

 • úsek výstavby
 • vodovod

e-mail: obec@hontianskenemce.sk


Darina KMEŤOVÁ 

 • ekonomický úsek
 • zastupovanie matriky

e-mail: uctovnictvo@hontianskenemce.sk


Anna BENÍKOVÁ

 • správa daní
 • evidencia obyvateľstva
 • pokladňa

e-mail: dane@hontianskenemce.sk


Anna MARUNČIAKOVÁ

 • vedenie matriky, osvedčovanie podpisov a listín, register trestov
 • odpadové hospodárstvo obce
 • kultúra, knižnica
 • požičovňa riadu
 • pokladňa

e-mail: matrika@hontianskenemce.sk


PhDr. Monika Kocková

 • hlavný kontrolór

e-mail: kontrolor@hontianskenemce.sk


Jozef HANO - obecné služby

Miroslav HODÁS - obecné služby

Jozef BUČÍK - údržba obecného vodovodu, obecné služby