Mariánsky stĺp
Mariánsky stĺp
- pod č. Ss/2263, umiestnený v parku, z druhej polovice 18. storočia v rokokovom slohu. Na štvorcovej podeste je stĺp s kompozičnou hlavicou, na stĺpe je socha Madony Panny Márie Pomocnice kresťanov.


Farský kostolRímskokatolícky farský kostol zasvätený sv. Martinovi
- pod č.1095, postavený v prvej polovici 13. stor. kostol je typu trojloďovej románskej baziliky, obohnaný opevneným múrom. Neskôr nadobudol prvky gotiky, v renesančnom slohu bol postavený chór, sakristia a veža je baroková.


KalváriaSúsošie Kalvária
- pod č. Ss/H/4897, umiestnené na cintoríne pri kostole z prvej polovice 19. storočia, klasicistická s barokovými prvkami. Skladá sa z troch od seba vzdialených samotných krížov v strede s Ukrižovaným po stranách s lotrami. Po stranách Ukrižovaného sú samostatne stojace sochy sv. Jána a Panny Márie.


Ľudový domĽudový dom
- č. 109, pod č. Ss/1861, murovaný dom s nápisom na mešternici r. 1833. Na oknách sú železné okenice. Na oknách izby a komory sú kamenné ostenia. Podlahy v izbe a komore sú dilové. V pitvore je ubitá zem. Strecha je v súčasnej dobe nová, sedlová, spredu má valbu. Krytina je eternitová. Majiteľ domu - Elena Labudová.


Ľudový domĽudový dom
- č. 50, pod č. Ss/1863, obytný murovaný dom, pôvodný koch v pitvore tzv. čierny koch. Okná sú všade nové, prispôsobené štýlu domu. Strecha je nová škridlová, so sedlom, vpredu s valbou. Majiteľ domu Ing. Henrieta Stehlíková.


Sv. Vendelín - patrón pastierovSv. Vendelín - patrón pastierov


Sv. Ján NepomuckýSv. Ján Nepomucký


Socha KristaSocha Krista


Sv. Florián - patron hasičovSv. Florián - patron hasičov


Kríž pri ceste na ViniceKríž pri ceste na Vinice