Zmena zberu v prípade sviatkov alebo z technických porúch Vám bude včas
oznámená.


Fotografie k článku: