Voľby do orgánov samosprávy obcí

a

voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Elektronická adresa na doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

 

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí konaných
                        

                               dňa 29. októbra 2022

Vám oznamujeme elektronickú adresu
na doručenie oznámenia o delegovaní člena
a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

e-mail: 
obec@hontianskenemce.sk

 


Priložené dokumenty (5):