Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK10538/2022/27

Dátum zverejnenia informácie: 13.06.2022


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jabloň na pozemku parc. č.  546/2 KN C, 1 ks smrek na pozemku parc. č. 526/2 KN-C, 1 ks orech na pozemku parc. č. 519 KN-C, 1 ks hruška na pozemku parc. č. 514/2 KN-C, 2 ks orech na pozemku parc. č. 533 KN-C a 2 ks jabloň na pozemku parc. č. 565/1 KN-C v k.ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 1397/2022/27

Dátum zverejnenia informácie:16.02.2022


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletové dreviny , ktoré rastú na pozemku parc. č. 687/1 a 10684/17 registra KN-E v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 1363/2022/13

Dátum zverejnenia informácie: 14.02.2022


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks ihličnatý strom, ktorý rastie na pozemku parc. č. 738/1 registra KN-C v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 963/2022/13

Dátum zverejnenia informácie: 31.01.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 50 registra KN-C v k. ú. Rakovec, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10867/2021/27

Dátum zverejnenia informácie:09.09.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 369/2 registra KN-C v k. ú. Sebechleby, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

 

Číslo konania: SK 10852/2021/13

Dátum zverejnenia informácie:08.09.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení strieborná jedľa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 755/18 registra C KN v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK10591/2020/13

Dátum zverejnenia informácie: 13.08.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č.  755/23 registra C KN v   k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

  

Číslo konania: SK 10549/2020/13

Dátum zverejnenia informácie: 03.08.2020

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek a 4 ks jaseň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 435/2 registra E KN, v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 11048/2019/13

Dátum zverejnenia informácie: 30.12.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks tuja a 5 ks jaseň ktoré rastú na pozemku parc. č. 86/1 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:

  

Číslo konania: SK 10857/2019/15

Dátum zverejnenia informácie: 20.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 284/60, 284/2 registra C-KN v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10725/2019/13

Dátum zverejnenia informácie: 25.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks javor, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1637/3 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10053/2019/13

Dátum zverejnenia informácie: 11.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 869/1 registra C-KN v k.ú. Rakovec, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10066/2019/13

Dátum zverejnenia informácie: 11.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 416/11 registra C-KN v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10022/2019/13

Dátum zverejnenia informácie: 06.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks ihličnan, ktorý rastie na pozemku parc. č. 106/1 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 9722/2019/13

Dátum zverejnenia informácie: 04.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 10 ks jaseň štíhly, ktoré rastú na pozemku parc. č. 38 registra C KN v k. ú. Sitnianska Lehôtka, obec Hontianske Nemce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10691/2018/13

Dátum zverejnenia informácie: 22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 20 ks borovica,  na pozemku parc. č. 725/19 registra C KN v k. ú. Hontianske Nemce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10572/2018/13

Dátum zverejnenia informácie: 25.10.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 127/10 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 10217/2018/13

Dátum zverejnenia informácie: 08.08.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, 1 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. 5/1, 5/2  registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany. 


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 9760/2018/13

Dátum zverejnenia informácie: 23.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 755/27 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 9740/2018/13

Dátum zverejnenia informácie: 19.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek na pozemku parc. č. 284/24 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 9508/2018/13

Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018


            Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 262/2 registra  KN v k.ú. Hontianske Nemce,v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Začaté správne konania:


Číslo konania: SK 9487/2018/27

Dátum zverejnenia informácie: 06.03.2018


            Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení: ihličnaté stromy na pozemkoch parc. č. 71/2, 71/1, 104/9 registra C KN, ovocné stromy na pozemkoch 2600/9, 2600/43, 2600/8, 2600/27, 2600/7, 2752/12 registra C KN, krovitý porast na pozemku 10 684/17 registra E KN (10729/1 registra C KN) v k.ú. Sebechleby,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Začaté správnekonania:

 

Číslo konania:SK 9222/2018/19

Dátumzverejnenia informácie: 09.02.2018

 

Žiadosťo vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, napozemku parc. č. 2607 registra E KN (2607/2 registra C KN) v k.ú. Kráľovce,vzmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zneníneskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Začaté správnekonania:

 

Číslo konania:SK 10568/2017/13

Dátumzverejnenia informácie: 02.01.2018

 

Žiadosťo vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka,hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Hontianske Nemce, Rakovec,Sitnianska Lehôtka v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochraneprírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupniúzemnej ochrany.

 

Zoznamdotknutých pozemkov:

k.ú. Hontianske Nemce

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

2603/1

977

 

k.ú. Rakovec

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

2603/1

522, 523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 524

0603/3

390, 391

2502/1

578, 579/1, 583/1, 583/2, 584/1, 601, 602, 603, 604, 605/1, 605/2, 605/3, 606/1, 606/2, 608

07011

251

1502/1

812, 832

 

k.ú. Sitnianska Lehôtka

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

5301/1

1121, 1122/2, 1122/4, 1130/1, 1130/3, 1130/5, 1380

5205/1

1107/1, 1114, 1117, 1119, 1121, 1377, 1380, 1381

5302/1

220/2, 226, 230, 240, 241, 246, 1398, 1399

5204/1

227, 260, 265, 279/1, 279/2, 283, 1142, 1145, 1149, 1153, 1155, 1163, 1166, 1174, 1206/1, 1206/1, 1206/2, 1208, 1210, 1215/1, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1397

5107/1

1272, 1273, 1274/1, 1274/2, 1275/1, 1275/2, 1276, 1277, 1384/2, 1400/5, 1400/7

4308/1

623/1, 623/4

4307/1

578, 586, 588/1, 589/1, 604/1, 606/1, 606/2, 610, 621, 623/1, 623/3, 623/4, 1394, 1395, 1396

4306/1

227, 265, 273/1, 598

4305/1

602/1

4105/1

1295, 1298, 1305, 1401


Začaté správnekonania:

 

Číslo konania:SK 10408/2017/13

Dátumzverejnenia informácie: 07.11.2017

 

Žiadosťo vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka,hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Hontianske Nemce, Rakovec,Sitnianska Lehôtka v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochraneprírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupniúzemnej ochrany.

 

Zoznamdotknutých pozemkov:

k.ú. Hontianske Nemce

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

0701/2

1037, 1039/2, 1039/3, 1039/9, 1041/1

0801/1

1041/8

0806/1

1048/2, 1064/1, 1067

1005/1

1085, 1090/1, 1108/25,

1707/1

1042/1

1708/1

1042/12

1809/1

1017/15, 1032/1, 1032/21, 1032/68

2602/1

 

2802/1

1006, 1008/1

2804/1

1011/8

3708/1

1153/6, 1153/11

3904/1

1153/5, 1153/32, 1153/106, 1153/120, 1153/121, 1153/151, 1153/102, 1153/103

4601/1

1222/1, 1227/1, 1227/2, 1251/2, 1302/1, 1323, 1325, 1431, 1450/2, 1458, 1474, 1484, 1494, 1526/1

4701/1

1227/2

4702/1

619/1, 1214/1

4703/1

1197, 1207/1, 1211/3, 1212/1, 1238/6, 1239, 1242, 1251/1, 1474

4801/3

1153/5, 1153/32, 1153/34, 1153/37, 1153/38, 1153/87, 1153/99, 1153/200

5402/1

1593/1, 2627/1, 3222/1, 3222/2,

5405/1

1593/1, 3703/1, 3827/1

5501/1

2362, 2613

5505/1

1630/1, 1630/13, 1632/5, 1632/29, 1633/1, 1633/4, 1633/5

5506/1

1572/20

 

k.ú. Rakovec

 

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

0608/1

308, 310, 315, 318, 360, 361, 364, 368, 379, 380, 381, 392, 399/1

0701/2

216, 219, 222, 227

1609/1

874/2

2601/1

 

2602/1

511/1, 512, 514/1, 514/3, 517/3, 517/4, 520/1

 

k.ú. Sitnianska Lehôtka

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

4304/1

402, 403

5305/1

732, 733, 1364/3

 

Číslo konania:SK 10444/2017/13

Dátumzverejnenia informácie: 07.11.2017

 

Žiadosťo vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka,hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Hontianske Nemce, Rakovec,Sitnianska Lehôtka v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochraneprírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnejochrany.

 

Zoznamdotknutých pozemkov:

k.ú. Hontianske Nemce

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

4702/1

619/1, 619/2, 1213/1, 1214/1

4701/1

1221/7, 1227/2

4502/1

942

4501/1

942, 944

4404/1

1775/2, 1852, 1927, 1929/1, 1929/2, 1952/1, 1952/2, 2012/1, 4018/2

3803/1

672/12, 672/25, 1131, 1136, 1137, 1146, 1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1150/4

3707/1

619/2, 1214/1, 123/1, 1223/3

3706/1

674/1, 1153/1, 1153/3, 1153/6, 1153/10, 1153/11, 1153/102, 1153/192, 1153/198

3607/2

1391/1, 1392/2, 1392/3, 1393/1, 1393/2

3601/1

922/1, 922/6

3502/1

538/21, 922/1, 926, 938

2705/1

27/1, 27/2, 27/4, 28/4, 417/4, 984, 986

2608/1

980, 983/22

2605/1

970/1, 971

2604/1

971

1708/1

1042/1, 1042/12, 1042/19, 1042/28

1702/1

1038/1

0808/1

1085, 1108/25

0807/1

1048/29

0804/1

1043/2, 1043/2, 1043/4, 1043/5, 1043/9, 1043/10, 1043/26, 1043/28, 1043/30, 1043/33, 1043/48, 1043/55

5401/1

2637/1, 2638/2, 2639/2, 2640/1, 2640/6, 2768/2

4801/2

1153/17, 1153/18, 1153/19, 1153/27, 1153/32, 1153/34

4801/1

1153/38, 1153/39, 1153/87, 1153/200, 1153/210

4703/2

1166/1, 1166/2, 1242, 1474

0903/1

1108/25

5601/1

1527/12, 1565, 1566/3, 1566/4, 1566/5, 1569/1, 1572/1, 1572/4, 1572/5, 1572/9, 1573/1

2608/2

979/1, 979/2, 979/5, 980

0902/1

1108/25

0702/1

1037

0707/1

1036, 1038/1, 1042/1

1809/1

989, 998/1, 1000/2, 1006, 1009, 1032/69, 1032/77

1902/1

1048/1, 1048/26

1903/1

1048/1, 1048/22, 1109/1

1904/1

1048/1, 1048/16, 1090/1

2803/1

1011/10, 1014/1, 1014/7, 1017/4, 1017/14, 1018

3609/1

1377/1, 1390, 1397/1

3701/1

688/1, 690, 704/3

3702/1

686, 1237/5

1906/1

1109/1, 1109/2, 1110/2, 1110/3, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1110/17,  1110/20

 

k.ú. Rakovec

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

2608/1

471/1, 481/1, 482/1, 483, 484/1, 484/16, 497, 498, 500, 501/1, 501/2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 509/3, 510, 511/3, 511/4, 511/5, 513/1, 513/2

1702/1

153, 154/1, 882/1

2607/1

463, 471/1, 471/5, 471/6

1606/1

436,437, 438/14, 438/15, 438/21, 690, 703/1, 704, 708, 710, 711/1, 711/2

1504/1

634/1, 634/2, 634/3, 635, 766, 875/2

0609/1

407/1, 408/1, 408/2, 415

0607/1

407/1, 408/1, 408/2, 410, 414, 415, 417, 419/1, 419/2, 420/1, 420/2, 420/3, 421

0606/1

399/2, 400, 402, 407/1, 726, 867/9, 883/4

0702/1

177/3, 192/1, 192/2, 192/3, 195, 199, 200/1, 250, 206/1, 207/3, 209/1,209/2, 209/3, 878/3

1503/1

766, 767, 787, 811, 812, 813, 832

1505/1

747, 766

1601/1

634/1, 636, 637, 639, 640, 641/1, 642/1, 642/2, 656/1, 657, 658, 672, 750

1602/1

411, 412, 432, 678, 725, 728, 747

1604/1

643/1, 644/1, 653, 654, 655

1605/1

438/14, 438/15, 685/2, 689, 690, 703/1, 875/2

1704/1

438/18, 444, 446/1, 446/2, 456/2, 875/2

2608/2

486/2, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496/1

 

 

 

 

 

 

 

k.ú. Sitnianska Lehôtka

Kód dielu

Parcela registra KN„C“

6202/1

852, 858, 870, 922, 926, 935, 940, 963, 964, 996, 1006, 1012, 1035/1, 1064, 1099, 1107/1, 1107/2, 1134/6, 1139/1, 1369, 1371, 1377

6203/1

836, 838, 1367/2

6203/3

848, 852, 857/1, 926

 

 

 

 


Číslo konania:SK 9647/2017/13

Dátum zverejnenia informácie: 05.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasuna výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 1641/1, 1642/2, 1641/3,1641/2, 1641/4 registra C KN v k.ú. Hontianske Nemce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupniúzemnej ochrany.