Výrobok musí byť jedinečný vo vzťahu k danému regiónu. V každom bode od 1 do 5 zakrúžkujte body v tom riadku, v ktorom Váš výrobok spĺňa podmienku. Do rámčeka na konci uveďte súčet zakrúžkovaných bodov, ktorý musí byť minimálne 12 bodov pre uchádzanie sa o značku regionálny produkt HONT. 
Priložené dokumenty (2):