Ďakujeme za nádherný čas strávený s Vami... detičky boli ste skvelé, hoci Mikuláš nemohol byť všade o 13:00 hod., verím, že viete prečo... bolo vás do 200 detičky. 5.12. chodil do 20:00 a 6.12. prešiel ešte 20 starších detí, ktoré neboli doma. Mikuláš zvládol všetky detičky navštíviť, potešiť, vypočuť a obdarovať. Ďakuje za kresby, medovníčky, koláčiky, pohostenia... úžasnú atmosféru v Hontianskych Nemciach, Rakovci a Majeri. Teší sa na vás o rok... praje krásne, požehnané, zdravé a lásky plné Vianočné sviatky...Váš Mikuláš, čert a anjel