ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Hontianske Nemce

 

Obec Hontianske Nemce  u v e r e j ň u j e  podľa § 178 ods.2 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 

1.     Renáta Matejová, JUDr., 50r., advokátka, kandidát bez politickej príslušnosti

 

 

 

V Hontianskych Nemciach

Dátum: 27.08.2021                                                              

 

Anna Babiaková, Mgr., v.r.

                                                                                                  predseda MVK