Výberové konanie na miesto riaditeľa

 Základnej školy s materskou školou

Hontianske Nemce 77

 

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že zastupujúca starostka obce Hontianske Nemce
na základe odporučenia Rady školy v rámci výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy s materskou školou,

vymenovala

p. Mgr. Milana Štievka

za nového riaditeľa ZŠ s MŠ v Hontianskych Nemciach

na 5 ročné funkčné obdobie od 1.8.2021 do 31.7.2026.

 

Novému riaditeľovi prajeme veľa úspechov a dobrých rozhodnutí!

 

Pre informáciu, p. riaditeľ bude riaditeľom ZŠ s MŠ vrátane jej elokovaného  pracovíska,

 čiže ZŠ s MŠ č. 171 .