VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

konané 23.10.2021

 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

1420