Dobrý deň, 

     Vzhľadom na  končiacu stratégiu testovania občanov na COVID-19 prostredníctvom samospráv a odberných miest v pôsobnosti MZ SR, Vám dávame do pozornosti,
že od 01.07.2021 naďalej prebieha testovanie občanov  na COVID-19  na odbernom mieste – kino Kultúra Krupina, ktoré prevádzkuje firma  Štúrova s.r.o. Zvolen.
Testovanie prebieha nezmenenom režime t.j. od pondelka do nedele v čase  od 8:00hod. do 16:30hod. 
V prípade potreby (občan má  príznaky ochorenia, bol v kontakte s infikovanou osobu, a pod.) je potrebné objednať sa prostredníctvom  internetovej stránky : https://corona.gov.sk 
Odberné miesto  poskytuje  testovanie RT-PCR testami aj  pre samoplatcov   -  bez objednania.
Testovanie prebieha  primárne formou RT-PCR testov. Okrem RT-PCR testov je možnosť otestovania sa prostredníctvom antigénového testu, ktorý je od 01.07.2021 za úhradu. 
Deťom nastupujúcim do letných táborov je poskytované testovanie formou tzv. kloktacích testov.  
 
Režim pracoviska sa môže  meniť v závislosti  od záujmu občanov  o testovanie,  o čom Vás budeme priebežne informovať . 

Ďakujem 

Mgr. Erika Turanová
prednosta | Okresný úrad Krupina