Vážení občania, týmto Vám oznamujeme, že v zmysle §13a ods.1 písm. c) zákona 369/1990Zb. Zákon národnej rady o obecnom zriadení sa ku dňu 01.04.2021 vzdal mandátu starosta obce PaedDr. Jozef Nemec. Vzdanie sa mandátu starosta obce doručil písomne na Obecný úrad Hontianske Nemce. Dňom 01.04.2021 nastali účinky vzdania sa funkcie starostu obce. 


JUDr. Renáta Matejová
zástupkyňa starostu obce