Zistiť, či kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s uzatvorenou zmluvou so spoločnosťou Laser media s.r.o. pri výmene verejného osvetlenia v obci.

Kontrola bola vykonaná na základe žiadosti poslancov obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10.2020.


Priložené dokumenty (1):