Úradné hodiny obecného úradu v Hontianskych Nemciach

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude pre verejnosť otvorený nasledovne

od 04. 03. 2021


a to VÝHRADNE v čase:

 

utorok, 13:00 – 15:00

streda,  13:00 – 17:00

štvrtok  13:00 – 15:00 


sekretariát, podateľňa, úsek výstavby, vodovod:

tel. kontakt: 0911 946 649, tel. 045/55 91 609, e-mail: obec@hontianskenemce.sk

 

pokladňa, odpadové hospodárstvo, osvedčovanie podpisov, listín:

tel. kontakt: 045/55 91610e-mail: pokladna@hontianskenemce.sk

 

podnikateľská činnosť, dane, matrika:

tel. kontakt: 0911 942 149, 045/55 91 280, e-mail: dane@hontianskenemce.sk

 

učtáreň:

tel. kontakt: 0911 942 149, 045/5591 280, e-mail: uctovnictvo@hontianskenemce.sk

 


 

Zároveň všetkých prosíme, aby pred osobným kontaktom vždy kontaktovali telefonicky príslušného zamestnanca, ktorý rozhodne o nevyhnutnosti osobného kontaktu. Pokiaľ je možné vybaviť rôzne podania a žiadosti elektronicky napr. prostredníctvom emailu, prosíme, využite prednostne túto možnosť.