BRO (biologicky rozložiteľný odpad) BIOODPAD

                             

Patrí sem:

Zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, pečivo, škrupiny z vajec a orechov, pokosená tráva, kávová usadeniny, studený popol z dreva, lístie, piliny, burina, seno, drevná štiepka, rolky z toaletného papiera, použité papierové vreckovky.

 

na triedenie bioodpadu používajte kompostéry. Kompostovaním ušetríte náklady na skládkovanie a vy získate zadarmo prírodné hnojivo.

 

Nepatrí sem:

Kosti, mäso a kože, mŕtve telá zvierat a ich trus, omáčky, pomazánky, cestoviny a oleje.

                                               


Postup pri zakladaní kompostu

1) Dno kompostovacej kopy vysypte hrubším materiálom (napr. nahrubo posekanými konármi), aby sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok prebytočnej vody.

2) Materiál sa ukladá postupne ako nám v domácnosti a záhrade vzniká.

3) Už pri jeho zbieraní myslite na to, aby ste mali čo najpestrejšiu skladbu. Nezabudnite jednotlivé druhy dôkladne premiešať(mokré so suchým, uhlíkaté s dusíkatými).

4) Materiál pred uložením do kompostoviska upravte – posekajte, podrvte, zvlhčite a dôkladne premiešajte. Urýchlite tak dobu rozkladu.

5) Ak máte väčšie množstvo rovnakého materiálu (napr. lístia, odpad z kukurice a pod.), je dobré - ak to jeho štruktúra dovoľuje – predbežne si ho uskladniť a použiť ho na premiešanie primokrého, alebo silne dusíkatého materiálu. Kompostovaný materiál je vhodné po každých 15-20cm vrstviť zeminou. Obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rozkladu, dokáže viazať vlhkosť a pomaly ju uvoľňovať do okolia, napomáha pri vzniku stabilnej drobovitozemitej štruktúry a výrazne dokáže viazať zápach. Kompostovaciu hmotu je treba po 3 - 5 týždňoch prehodiť, aby sa premiešal materiál z vnútra kopy s vonkajším. Zároveň tým kompost prevzdušníme. Približne po roku je kompost vyzretý. Po vyzretí je potrebné kompost preosiať a nespracované časti vložiť do novej kopy.

Čo získate kompostavaním?

Kvalitné hnojivo pre svoju záhradku. Ušetríte finančné prostriedky za odvoz odpadov a za drahé hnojivvá. Znížite množstvo a škodlivosť odpadov, čím pomôžete životnému prostrediu a zdraviu ľudí teda hlavne sebe a svojmu okoliu.