NEBEZPEČNÝ ODPAD

rozpúšťadlá, kyseliny, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; oleje a tuky, farby, lepidlá, znečistené sklo a iné - rovnako aj nádoby z nich.

                

Povedané ľudovo po slovensky, sú to zvyšky syntetických farieb, rozpúšťadiel, kyselín,  motorový olej,  hnojivá či iné chemikálie, používané doma, v garáži a na záhradke. Ak si nie sme istí, či je alebo nie je niektorý čistiaci prostriedok či farba nebezpečným odpadom, pozrime si nápisy na obale výrobku.

O tom, že je látka škodlivá, nám povie aj jej obal, na ktorom sú označené rôzne symboly – častý je oheň, „pirátska“ lebka,  či jednoduchý čierny X: