ELEKTROODPAD – zberá sa v deň zberu papiera, od dverí k dverám – spred Vašej brány

 

zariadenie na tepelnú úpravu, obrazovky, monitory, svetelné zdroje, veľké zariadenia domácich spotrebičov, malé zariadenia domácich spotrebičov, malé IT a telekomunikačné zariadenia

 

V deň zberu papier, elektro, nábytok, železo, kovy – vyložte uvedenú komoditu pred bránu do 7:00 hod.