Patrí sem:

Fólie, vrecká, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše (aby sa neprevážal vzduch), obaly z kozmetických, pracích a čistiacich prostriedkov, kelímky a krabičky z potravín, obaly CD, tégliky z jogurtov, obalový polystyrén. Zošliapnuté plechovky, konzervy, hliníkové obaly, zátky, kľúče, alobal, ostatné kovové predmety z domácnosti.

TETRAPAKY: Nápojové kartóny, obaly z mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav, kávy a vína.

KOVY: nápojové plechovky, skrutkovacie uzávery od alko aj nealko nápojov, zatláčacie viečka na zaváranie, obaly z paštét na ktorých je sťahovacie viečko, alobal, kelímky z čajových sviečok bez vosku a knôtu, misky od potravín, alobal z čokolády,  Al fólie (sťahovacie viečka) od jogurtov, termixov, smotany, šalátov a z iných potravín...

Na triedenie plastu, kovov a tetrapakov použite vrecia.

Označte ich nálepkou, aby sme vás za zodpovedné správanie mohli odmeniť.

 

Nepatrí sem:

Mastné obaly, obaly so zvyškom potravín a čistiacich prostriedkov, obaly z farieb, chemikálií či iných nebezpečných látok, novodurové trubky a podlahové krytiny, obaly so zvyškami nápojov. Plechovky z farieb či nebezpečných látok, domáce spotrebiče či ich súčasti, pokovovaný plast a papier.

 

Na stojiskách použite kontajnery žlté kontajnery, v domácnosti žlté vrecia.