Patrí sem:

Časopisy, noviny, letáky, zošity, krabice, papierové obaly, všetko z lepenky, papier s kancelárskymi spinkami, bublinkové obálky, bez plastového vnútra, rolky z toaletného papiera a kartónové obaly od vajec.

Na triedenie PAPIERA použite vrecia Označte ich nálepkou alebo príslušný kontajner


Nepatrí sem:

Celé zväzky kníh, znečistený papier (mastný, uhľový), termopapier (účtenky), použité detské plienky, papierové vreckovky.