OBJEMNÝ  odpad

Je odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej zbernej nádoby na odpad a neobsahuje nebezpečné látky. Medzi objemový odpad patrí starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.