Manažér MAS Zlatá cesta upozorňuje na získanie značky "Regionálny produkt
HONT".

Žiadosť a výzva sa týka remeselných a potravinárskych výrobkov.

Priložené dokumenty (1):