Dobrý deň, dovoľte mi aby som poďakoval za spoluprácu pri analýze odpadu dňa 20. 10 . 2020, ktorá bola potrebná z dôvodu zavedenia elektronickej evidencie odpadov v našej obci prostredníctvom systému Elwis, ktorý zavádzame od nového roku 2021.
V triedení ste boli skvelí, ale dá sa to aj lepšie. Spolu to dokážeme, budeme sa viac snažiť, aby bioodpad nekončil v komunálnom odpade, ale v našich záhradách, či kompostéroch alebo kompostoviskách. Veľká vďaka patrí aj pracovníkom na verejnoprospešných prácach na našom obecnom úrade, ktorí predmetný komunálny odpad triedili a analyzovali.


Priložené dokumenty (1):