Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Oslavy obce - výzva

  Vážení spoluobčania,

     v dňoch 15.- 18. septembra 2016 v našej obci sa uskutočnia oslavy k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o našej obci. Pri tejto príležitosti Vás chceme osloviť a poprosiť o spoluprácu, aby ste svojim pričinením prispeli k zdarnému priebehu osláv. Týchto osláv sa zúčastnia i zahraniční hostia, takže každá domácnosť má možnosť prezentovať sa nemčianskymi špecialitami a to cukrárskymi alebo pekárskymi výrobkami. Z donesených sladkých alebo slaných výrobkov sa vytvoria ľudové stoly, kde bude mať možnosť každý návštevník osláv ochutnať donesené špeciality. Prosíme každú domácnosť, aby svoje výrobky priniesla do MKS dňa 17.9.2006 /sobota/ v čase od 9,oo - 10,oo hod.
     Zároveň Vás prosíme o vyzdobenie domov-okien a predzáhradiek napr. nemčianskymi výšivkami, rôznymi drevárskymi výrobkami a pod. Sprievod obcou sa uskutoční od kostola - Novou ulicou do MKS. •   Oslavy obce - program

                                                                 Obec  Hontianske Nemce

                                                                    Vás pozýva na oslavy

                                  770. výročie  prvej písomnej zmienky o obci Hontianske Nemce


  15. septembra 2016  / štvrtok /

  Športové popoludnie – areál školy

   13.00 hod.  tenis, stolný tenis, futbal, volejbal,  športové aktivity pre deti


  16. septembra 2016 / piatok /

  17.00 hod. Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva

  18.30 hod. Divadelné  predstavenie:    F.Urbánek:  Krutohlávci – DOS H.Nemce


  17.septembra 2016 /sobota /

  10.30 hod.  Slávnostná svätá omša   v rím.kat.kostole sv.Martina

  11.30 hod.  Krojovaný sprievod obcou od kostola  do športového areálu

  13.00 hod. Slávnostný príhovor k rodákom a občanom Hontianskych Nemiec

                       PaedDr. Jozef Nemec    starosta obce

                      Folklórna skupina  Chyžišťan   - H. Nemce

                      Detský folklórny súbor Zvonček  -  H. Nemce

  15.00 hod. ĽH  Kandráčovci

  17.00 hod. SĽUK v programe s názvom  Krížom  -  krážom

  20.00 hod. OLDIES PARTY


  18. septembra 2016 /nedeľa /

  15.00 hod. Slávnostná akadémia :      účinkujú  deti ZŠ s MŠ    


  Sprievodné podujatia:

   17.09.2016

  Výstava  -  Minulosť a súčasnosť  -  v Turčanovom mlyne

  Tvorba ľudových remeselníkov

  Zahrajme sa deti v detskom kráľovstve

  Hontianske špeciality-občerstvenie

   

   

                                          •   Terénna sociálna práca

  Priložené súbory:

 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Jurajský jarmok 2016 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.

Hontianske Nemce spravodajstvo