Obec Hontianske Nemce informuje

 •   Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19.8.2016


  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


  V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme


  že v termíne od 19.08.2016 – 19.08.2016  v čase od 08:30 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.. . Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesto Hontianske Nemce – MAJER od s.č. 372 – 380,603,604 •   Terénna sociálna práca

  Priložené súbory:

 •   Nová internetová stránka našej obce

  Dnes, 6.5.2016 sme spustili novú redizajnovanú stránku našej obce. Prosíme, berte na vedomie, že niektoré informácie ešte chýbajú a budeme ich postupne dopĺňať. Akékoľvek podnety a názory nám píšte na starosta@hontianskenemce.sk

 •   Jurajský jarmok 2016 •   Nová bytovka - 3D štúdia 2016

  Návrh 3D štúdie novej bytovky, ktorá by sa mala stavať na mieste bývalej osobitnej školy pri kostole.

Hontianske Nemce spravodajstvo